Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-12-21 16:14:21 przez system

Wigilia w WTZ

W środę 20 grudnia w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Proszówkach odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe.
Gdy zjawili się wyczekiwani goście rozpoczęło się wspólne kolędowanie. Młodzież biorąca udział w zajęciach rewalidacyjnych przygotowała program jasełkowy pełen świątecznych życzeń i kolęd, wśród których nie zabrakło „kolędy dla nieobecnych…”, z myślą o tych wszystkich, którzy odeszli.

Po zakończeniu występu nastąpiło oficjalne przywitanie przybyłych na uroczystość gości. Jako pierwszy głos zabrał likwidator Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów Henryk Zdebski, który podziękował kierownikowi za dotychczasową współpracę, staroście i zarządowi powiatu za pomyślną finalizację zakupu pomieszczeń pod kontynuację działalności rewalidacyjnej WTZ, oraz podziękował wszystkim tym, którzy w przez ostatni rok wspierali działania mające na celu utrzymanie rehabilitacji uczestników w obecnych pomieszczeniach placówki.

Następnie kierownik WTZ Proszówki Edward Firek przywitał imiennie wszystkich obecnych na sali gości. Zwrócił się do Likwidatora BSI, Zarządu Powiatu, Radnych Powiatu, Dyrektorów i Kierowników szkół, zakładów i firm znajdujących się w okolicy, rodziców i sympatyków placówki z podziękowaniem za ich otwartość, pomoc i ogromną życzliwość względem osób niepełnosprawnych i osób z nimi pracujących. Podziękował za wielokrotne dowody uznania i wielokrotnego wsparcia w podejmowanych działaniach. Po przywitaniu wszystkich gości głos zabrali Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn, Radny Powiatu Stanisław Bukowiec, Asystent Poseł na Sejm Józefy Szczurek – Żelazko pani Elżbieta Adamska - którzy złożyli na ręce Kierownika świąteczne życzenia, pełne ciepła i serdeczności oraz życzyli dalszej wytrwałości i sukcesów w codziennej pracy. Jako ostatni głos zabrał Józef Mikulski przedstawiciel rodziców podopiecznych WTZ, który zwrócił się do Starosty Powiatu Bocheńskiego, Zarządu Powiatu, Radnych Powiatu z podziękowaniem za ich całoroczną pracę i pozytywne zakończenie spraw związanych z miejscem terapii dla ich dzieci. Podziękował również Kierownikowi oraz wszystkim pracownikom WTZ za ich codzienną pracę i zaangażowanie w rewalidację podopiecznych.

Kolejnym punktem spotkania wigilijnego była wspólna modlitwa i poświęcenie opłatków poprowadzone przez zaprzyjaźnionych z placówką duszpasterzy z parafii pw. św. Joachima w Krzyżanowicach oraz z parafii św. Pawła w Bochni. Podczas tradycyjnego przełamania się opłatkiem popłynęło wiele ciepłych i życzliwych życzeń świątecznych i noworocznych. Następnie wszyscy usiedli do wspólnego posiłku, który składał się tradycyjnych wigilijnych potraw.

Dziękujemy przybyłym na spotkanie gościom, za to że w natłoku obowiązków i czasu przedświątecznych spotkań znaleźli chwilę i zatrzymali się wspólnie z nami nad Cudem Narodzin Bożej Dzieciny, dziękujemy za Waszą obecność i życzliwość okazywaną każdego dnia. Mamy nadzieję, że spędzone z nami chwile były czasem pełnym radości i na długo pozostaną w Państwa pamięci. Życzymy aby wszystkie wypowiedziane w tym dniu życzenia się spełniły, a Święta Bożego Narodzenia były czasem wypełnionym radosnymi spotkaniami w gronie rodzinnym i przyjaciół. Życzymy alby nadchodzący Nowy 2018 Rok był czasem rozwoju i wspaniałych sukcesów zarówno na arenie zawodowej jaki i w domowym zaciszu.