Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-06-05 00:14:08 przez system

Wizyta niemieckich strażaków z powiatu Saarlouis

Od 29 maja do 2 czerwca miała miejsce kolejna wizyta niemieckich strażaków z zaprzyjaźnionego powiatu Saarlouis, którzy odwiedzili nasz powiat na zaproszenie strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Wizyta odbyła się także dzięki dużemu wsparciu ze strony Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej.

Program tegorocznej wizyty zawierał elementy zarówno wymiany zawodowej jak również dyskusji na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej w obu krajach. Goście zwiedzili m. in. Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie oraz jej bazę poligonową w miejscowości Kościelec, Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 6 w Krakowie, Jednostkę OSP Niepołomice. Ponadto goście zapoznali się z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obszarów leśnych na przykładzie Puszczy Niepołomickiej.

W trakcie realizacji projektu niemieccy i polscy strażacy mieli możliwość pogłębienia wiedzy o funkcjonowaniu Krajowego Systemu Ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa małopolskiego. Spotkanie to umożliwiło bezpośrednią wymianę doświadczeń, wiedzy i rozwiązań technicznych w pożarnictwie, głównie w dziedzinach: ratownictwa technicznego podczas wypadków komunikacyjnych m.in. na autostradach, gaszenia pożarów kompleksów leśnych na przykładzie Puszczy Niepołomickiej, ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Jednym z najważniejszych zagadnień jakie były omawiane to przygotowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczych prowadzonych podczas powodzi na przykładzie akcji przeciwpowodziowej z roku 2010 w Polsce i w roku 2013 w Republice Federalnej Niemiec.

Podczas spotkania omówiono również sprawy dotyczące Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które funkcjonują zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Jednocześnie zaproszono strażaków z Powiatu Saarlouis do wystawienia reprezentacji celem uczestnictwa w zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który planowany jest w sierpniu 2014 r. na terenie naszego województwa.