Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-05-24 23:49:58 przez system

Wnioski o dotacje na prace przy zabytkach

Starostwo Powiatowe podało dziś informację dla chcących uzyskać dotację do remontu obiektów będących na liście rejestru zabytków. Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków można składać do 9 czerwca.

O dotację może ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków, który znajduje się na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Dotacja może wynieść maksymalnie 50% ogółu nakładu na prace lub roboty budowlane. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków określa uchwała Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z 13 września 2007 roku. TUTAJ

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.

Wnioski sporządzone na obowiązującym formularzu można składać osobiście na dzienniku podawczym w Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia lub korespondencyjnie – wtedy liczy się data dostarczenia dokumentacji do Starostwa.

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych pod numerem telefonu: 14 615 37 64.