Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-10 20:14:09 przez system

Wojny o przetargi w BSAG ciąg dalszy

Radny Wojciech Cholewa proponuje powrót do formy przetargów ograniczonych przy sprzedaży działek w BSAG

Na ostatniej sesji Rady Miasta, za sprawą interpelacji radnego Wojciecha Cholewy, wróciła sprawa sposobu sprzedaży działek na terenie BSAG. Przypomnijmy, że dwie pierwsze działki zostały sprzedane na zasadzie przetargów ograniczonych do podmiotów posiadających zgodę na działalność na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego, który jest współadministratorem Strefy. W efekcie w obu przetargach wystartowało tylko po jednym inwestorze co spotkało się z ostrą krytyką ze strony radnego Bogdana Kosturkiewicza – jego zdaniem ograniczanie przetargów naraża miasto na straty. W czasie grudniowej sesji Rady Miasta burmistrz Stefan Kolawiński zachęcał Radę do przyjęcia uchwały pozwalającej na sprzedaż trzeciej działki w Strefie w ten sam sposób, w jaki zostały sprzedane dwie poprzednie (argumentując, że ograniczenie stanowi zabezpieczenie przed zakupem ziemi ,której cena będzie niewątpliwie rosła, przez spekulantów), jednak radni, pod wpływem argumentacji Kosturkiewicza, zmienili treść uchwały domagając się przetargu nieograniczonego. Teraz do sprawy wrócił Wojciech Cholewa, który złożył stosowną interpelację:

*Głównym celem działalności BSAG jest budowanie nowych zakładów pracy, a co za tym idzie uruchomienie nowych miejsc pracy. Dlatego też uważam, że naszemu samorządowi powinno zależeć na pozyskaniu inwestorów, których plany są tożsame z wyżej wymienionymi, a co więcej przedsiębiorcy ci chcieliby te plany realizować w oparciu o tworzone przez naszą gminę warunki. W trakcie posiedzenia Rady Miasta Bochni na początku 2012 roku pracownicy Krakowskiego Parku Technologicznego wyjaśnili Radzie zasady korzystania z przywilejów gospodarczych jakie dla podmiotów działających na terenach specjalnych stref ekonomicznych przewiduje ustawodawstwo polskie. Wtedy też przedstawiono nam formę zbywania działek w trybie przetargów ograniczonych do firm, które uzyskały zgodę na działalność w KPT. Argumentacja przekazana wtedy przez burmistrza i KPT przekonała wówczas Radę, a to głownie dlatego, że ta forma daje większą pewność powstania nowych miejsc pracy i zabezpiecza przed zakupem atrakcyjnie położonych gruntów wyłącznie w celu ich późniejszej odsprzedaży z wielokrotnym zyskiem,. Po burzliwej dyskusji większość radnych zgodziła się, że taka forma zbycia jest dla naszego samorządu najkorzystniejsza. Opisana procedura została wykorzystana przy sprzedaży dwóch pierwszych działek w BSAG. Dnia 10 grudnia 2012 r. brałem udział w zorganizowanym przez pana burmistrza przy udziale pracowników KPT spotkaniu, celem którego była promocja idei BSAG wśród bocheńskich pracodawców. Podczas tego spotkania przedstawiona została procedura, jakiej muszą poddać się inwestorzy, którzy chcieliby korzystać z możliwości jakie niosą ze sobą parki technologiczne. Jednym z wówczas przedstawionych warunków był udział w przetargu ustnym ograniczonym do firm mających zgodę na działalność w KPT. W związku z powyższym z dużym zdziwienie przyjąłem wyniki głosowania Rady Miasta Bochnia z dnia 28.12 2012 r. dotyczące sprzedaży trzeciej działki w Strefie. Mimo wcześniejszej argumentacji pana burmistrza w szczególności wskazującej na lepsze zabezpieczenie interesów gminy oraz informacji, że kwota uzyskiwana z przetargów było o około 40% wyższa od kwot uzyskiwanych w operatywach szacunkowych większość radnych zagłosowała za sprzedażą działki w przetargu ustnym nieograniczonym. Było to niewątpliwie podyktowane argumentami niektórych radnych, którzy zarzucili korupcyjny charakter sprzedaży działek w BSAG w przetargu ustnym ograniczonym. Jeżeli radni mieli informacje mogące skłonić do wysuwania takich wniosków mieli również obowiązek zawiadomić odpowiednie ograny, Ja osobiście takich przesłanek nie dostrzegam. (…). Mając na uwadze powyższe wnoszę o przygotowanie uchwały zmieniającej przyjętą dnia 28.12.2012 r. uchwałę i wyrażenie zgodę na sprzedaż pozostałych działek w przetargu ustnym nieograniczonym. *