Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-05-28 20:14:50 przez system

Wójt Łapanowa bez absolutorium

Nowowybrany wójt gminy Łapanów, Robert Roj, nie uzyskał od radnych gminy absolutorium za wykonanie budżetu w 2104 r. paradoksem jest, że to nie on wykonywał ten budżet.

Robert Roj wójtem został dopiero w drugiej połowie listopada 2014 r. po wygranej w wyborach samorządowych, w których pokonał dotychczasowego wójta Jana Kuliga. Trudno więc, by miał jakiś realny wpływy na realizację całorocznego budżetu gminy. Prawo jest jednak nieubłagane i radni musieli głosować nad absolutorium za ubiegły rok. Popierających wójta Roja ośmiu radnych z wstrzymało się w decydującym momencie od głosu, chcąc w ten sposób zamanifestować przeciwko sytuacji, głównie finansowej, w jakiej zastali gminę po wójcie Kuligu. Za udzieleniem absolutorium byli pozostali radni, w liczbie siedmiu, jednak ich gosy nie wystarczyły do udzielenia absolutirum.

Doszło wiec do dosyć zaskakującej sytuacji, gdy nie udzielono obecnemu wójtowi poparcia, chcąc w ten sposób zamanifestować swą dezaprobatę dla poczynań poprzednika.

W normalnej sytuacji taka decyzja Rady uruchomiłaby proces ogłoszenia referendum w sprawie odwołania wójta, nie dopuszcza jednak od tego przepis, który daje nowowybranym wójtom 9-miesieczny okres „ochronny” licząc od dnia wyborów. Wójt Roj może więc spać spokojnie.