Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-12-28 12:34:07 przez system

Wójt Drwini odpowiada strażakom

Poproszony o ustosunkowanie się do wypowiedzi członków Zarządu Gminnego OSP Drwinia, wojt Jan Pająk przesłał nam swój komentarz.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } * *"Pragnę nadmienić, iż z mojej strony nie ma żadnego "kontredansu" we współpracy z OSP. Raczej to po stronie tych trzech Panów, którzy się skarżą można dostrzec „chocholi taniec”, który ma wywołać konflikt na linii Wójt – OSP. Świadczą o tym nieprawdziwe zarzuty kierowane pod moim adresem:

Po pierwsze nigdy nie odmówiłem wypłaty ekwiwalentu za przeprowadzone ćwiczenia.

Po drugie na mocy uchwały Rady Gminy Strażacy za tzw. akcję pożarową mają stawkę 10zł/h, natomiast za każde inne zdarzenie po 5 zł/h.

Po trzecie nieprawdą jest jakoby Panowie usunęli wszystkie braki oraz błędy w organizacji ćwiczeń planowanych na dzień 22 października 2016. Niestety dokumenty do zatwierdzenia tych ćwiczeń składali raptem na 4 dni przed ich przeprowadzeniem.

Po czwarte nieprawdą jest, że to Gmina organizowała i wystąpiła z wnioskiem o wycieczkę MDP OSP Grobla i Dziewina - do Szkoły Aspirantów w Krakowie - z wnioskiem tym wystąpiła OSP Dziewin.

Po piąte jeżeli komendant gminny związku OSP twierdzi że coś kupiliśmy “co naprawdę nie brakuje” dla Strażaków Ochotników to niech wskaże co – oddamy lub przekażemy, tym którym będzie bardziej potrzebny!

Po szóste aktualny Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych działa od czerwca 2016 i niestety, z żadnym konkretnym wnioskiem do gminy się nie zgłosił. Potrafi natomiast za pośrednictwem Redakcji skarżyć się na brak dialogu!

Po siódme nigdy OSP Mikluszowice nie zaprosiła mnie do swojej OSP, a sprawuje swój urząd już od 6 lat, także nie wiem kiedy miałbym tym chłopakom z Mikluszowic powiedzieć o tym że cyt:„- No ale jak ja będę wyglądał na tle takiego starego samochodu?"
Chcieliśmy wykonać w przyszłym roku termomodernizacje obiektu OSP Mikluszowice - lecz władze OSP stwierdziły, że im to niepotrzebne.

Po ósme koszty transportu na zawody w Gorlicach zostały sfinansowane przez Gminę w 100%.
Odnosząc się do obniżenia kwoty ekwiwalentu w zamian za tzw. kieszonkowe 2800 zł to należy stwierdzić że gmina wywiązuje się z tego obowiązku poprzez zakup sprzętu i utrzymanie bojowe jednostek OSP gdyż tylko w taki sposób może wspierać finansowo OSP. Ostatnio robiliśmy takie podsumowanie z ostatnich 5 lat i wynika z niego, iż wychodzi to nawet więcej niż 2800 zł na rok. Należy podkreślić, że na przestrzeni tych sześciu lat wybudowaliśmy 2 nowe siedziby OSP - w Grobli oraz w Dziewinie i nie wliczaliśmy tego do zestawienia.

Jeżeli chodzi o uroczyste przekazanie sprzętu dla jednostek OSP dokonane pod koniec października to wynika ono wprost z umowy dofinansowania jaką zawarła Gmina z Urzędem Marszałkowskim – na mocy tej umowy zobowiązaliśmy się do uroczystego jego przekazania do 31 października 2016 roku pod groźbą utraty dotacji.

Co do zarzutu Bogdana Filipka: Ustosunkowując się do tego ostatniego zarzutu Jan Pająk przedstawił Czasowi bardzo interesujący projekt terenów rekreacyjnych, wraz z wieżą widokową. Trzeba dodać, że: na terenie Gminy Drwinia istnieją już dwie bieżnie na boiskach w Dziewinie i Mikluszowicach, które, mogą służyć strażakom do ćwiczeń lecz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom OSP Drwinia także na ich wniosek uzupełniliśmy ten projekt o pełnowymiarową bieżnię w otoczeniu boiska w Drwini.

Na koniec chciałbym wszystkim Strażakom Ochotnikom przede wszystkim z Gminy Drwinia podziękować za ich dotychczasową działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz życzyć Im i ich bliskim a także wszystkim Czytelnikom Czasu Bocheńskiego i Redakcji Wszelkiej Pomyślności w Nowym 2017 roku. A tym trzem niezadowolonym Panom na Nowy Rok życzę więcej życzliwości, wyrozumiałości oraz cierpliwości!"

Zdjęcie pochodzi z www.grobla.net.pl