Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-11-10 19:39:23 przez system

Wójt Józef Nowak żegna się z Trzcianą

Pisaliśmy o tym, że z woli wyborców (przy frekwencji 69,03%!) Józef Nowak z Trzciany musiał odejść ze stanowiska wójta, ktore sprawował nieprzerwanie przez niemal ćwierć wieku. Nazajutrz po wyborach wystosował list do mieszkańców, żegając się z nimi w bardzo elegancki sposób. Przy okazji apeluje do swego następcy o rozsądek i rozwagę przy podejmowaniu decyzji.

Oto list Józefa Nowaka:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trzciana

  • W dniu wczorajszym w demokratyczny sposób, przy bardzo wysokiej frekwencji, zdecydowaliście Państwo o wyborze wójta na kolejną 5-letnią kadencję.*
  • Dziękuję za udział w wyborach. Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy oddali głos na mnie, doceniając moją pracę na rzecz Gminy przez ostatnie 23 lata. Wyrazy szacunku i wdzięczności składam na ręce członków KWW Gminy Trzciana, którzy aktywnie włączyli się w moją kampanię wyborczą. Dziękuję za opinie i komentarze na Facebook-u wspierające moją kandydaturę.*
  • Serdecznie dziękuję radnym ostatniej kadencji na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Ryszardem Śliwą za wszystkie działania na rzecz Gminy i wysoką kulturę osobistą.*
  • Słowa wdzięczności kieruję także do pracowników Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych za bardzo dobrą współpracę i realizację nakreślonych obowiązków na poszczególnych stanowiskach. Nasze wspólne działania sprawiły, że byliśmy postrzegani jako gmina wykorzystująca wszelkie możliwości rozwoju.*
  • Nowo wybranemu Wójtowi składam gratulacje, a wszystkim mieszkańcom życzę, aby ich oczekiwania i nadzieje związane z nowym włodarzem Gminy zostały spełnione. Zawsze będę kibicował działaniom zmierzającym do rozwoju naszej Małej Ojczyzny. Apeluję o rozwagę i rozsądek przy podejmowaniu decyzji związanych z rozwojem społeczno - gospodarczym gminy.
  • Z wyrazami szacunku
    Józef Nowak

Foto z http://www.trzciana.pl/