Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-31 15:35:57 przez system

Wsparcie dla gminnej edukacji

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia”. Całkowita wartość projektu wynosi: 3.783.611 zł.

Wiadomość o przyznaniu tej kwoty została ogłoszona wczoraj. Wśród 86 podmiotów, szkół i instytucji, które otrzymały dofinansowanie, jest to druga co do wielkości przyznana kwota.

Projekt obejmuje zajęcia edukacyjne (wyrównawcze i rozwijające) dla uczniów z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatyki oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji oraz nauczania metodą eksperymentu, doposażenie szkół, w tym: doposażenie pracowni przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz, co najistotniejsze - doposażenie pracowni informatycznych.