Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-09-19 12:12:27 przez system

Wspierają uzdolnionych uczniów I LO

Fundusz stypendialny im. Piotra Kołodzieja jest częścią działań statutowych Stowarzyszenia Razem Łatwiej. Został powołany dla upamiętnienia tragicznie zmarłego skarbnika Stowarzyszenia Razem Łatwiej - Piotra Kołodzieja.

Fundusz przyznaje stypendia dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, którego absolwentem był Piotr. Stowarzyszenie chce w ten sposób doceniać zaangażowanie uczniów I Liceum w działania społeczne i charytatywne.

Środki zgromadzone w ramach Funduszu pochodzą od prywatnych darczyńców, którzy chcą upamiętnić Piotra.

Kto może ubiegać się o stypendium?
• uczeń II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni
• zamieszkały na terenie gminy Łapanów
• średnia ocen za poprzedni rok szkolny nie niższa niż 4.0 lub udokumentowane szczególne osiągnięcia.

Na stronie FunduszPiotraKolodzieja.pl do pobrania są regulamin Funduszu i formularz wniosku o stypendium. Termin składania wniosków I edycji Funduszu upływa 30 września (decyduje data stempla pocztowego).

Linki:
www.FunduszPiotraKolodzieja.pl
www.StowarzyszenieRazemLatwiej.pl
www.facebook.com/robimydobro
www.instagram.com/razemlatwiej