Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-10-06 19:13:31 przez system

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi

Od 5 października 2017 r. Zaczęły się konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miasta Bochnia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uwagi i propozycje do przedstawionego projektu można składać od dnia 13 października 2017 r.:- pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2; - pocztą elektroniczną na adres: ngo@um.bochnia.pl.na Formularzu proponowanych zmian, dostępnym na stronie internetowej wraz z treścią zarządzenia (wersja papierowa Formularza dostępna jest w pok. nr 7 w siedzibie Urzędu).

Ostateczny termin składania uwag i propozycji do projektu upływa 31 października 2017 r. o godz. 15.00.
ZarządzenieProjekt Programu współpracy 2018Formularz konsultacyjnyUwagi oraz propozycje zmian będzie można również zgłosić na spotkaniu/szkoleniu organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 100 Urzędu Miasta (sala narad).

Kwoty przeznaczone na współpracę z podmiotami III sektora w 2018 r. ujęte w projekcie Programu są kwotami prognozowanymi i mogą ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu gminy na rok 2018. Niższa niż dotychczas kwota dotacji w dziedzinie kultury wynika z przejęcia przez Wydział Promocji i Rozwoju Miasta organizacji wydarzenia pn. "Bocheńska Scena Letnia".

Projekt można znaleźć tutaj.