Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-03-16 14:37:04 przez system

Wstąp do wojskowej służby przygotowawczej

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat, wykształcenie co najmniej: - wyższe (w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów), - średnie (w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów), - gimnazjalne (w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych).

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi dla żołnierza kształcącego się na: oficera - do 6 miesięcy; podoficera - do 5 miesięcy; szeregowego - do 4 miesięcy.

W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości zależnej od korpusu (szkoleni na oficerów - 1920 zł, na podoficerów - 1280 zł i na szeregowych - 960 zł).

Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. 261 134 803 lub 261 137 441.