Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-28 16:58:11 przez system

Wybory w Gierczycach: wniosek w prokuraturze

Do bocheńskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Gierczycach – dowiedział się Czasbochenski.pl.

Wniosek został skierowany na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. i złożony przez Komitet Wyborczy Wyborców Solidarny Samorząd. Czego dotyczy?

Według wnioskodawców członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Gierczycach dopuścili się przestępstwa opisanego w art. 248 Kodeksu karnego, tj. przestępstwa przeciwko wyborom i referendum.

W uzasadnieniu można przeczytać, że mężowie zaufania: Adrian Kukla, Greta Mrozowska i Renata Siatka zauważyli szereg nieprawidłowości w pełnieniu funkcji członków Komisji, a w szczególności wielokrotnego naruszenia zapisów Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Swoje uwagi zawarli w Protokole. Jak z niego wynika po przybyciu do lokalu wyborczego o godz. 5.55 stwierdzili brak zabezpieczeń na workach zawierających karty do głosowania, ponadto cześć kart była już ostemplowana pieczęcią komisji, co rażąco narusza zasady wynikające z uchwały dotyczącej organizacji głosowania.

Przed rozpoczęciem głosowania komisja, w możliwie pełnym składzie powinna była m.in. sprawdzić dostarczone jej dokumenty oraz pieczęć komisji. Na wniosek męża zaufania ponownie przeliczyć karty do głosowania oraz je ostemplować.

Jednakże zastępca przewodniczącej komisji, pani Ewelina Flasza, pomimo wezwania do przeliczenia kart do głosowania, nie zleciła obligatoryjnego liczenia wszystkich kart. W związku z otwarciem worków z kartami przed godz. 6.00, oraz faktem, iż karty fizycznie przechowywane były w dwóch pomieszczeniach, nie można było jednoznacznie stwierdzić, ile w rzeczywistości kart dotarło do lokalu Wyborczego w Gierczycach. Dopiero po zleceniu Komisji Terenowej wszystkie karty umieszczono w jednej sali, w której odbywało się głosowanie. W konsekwencji miała miejsce interwencja Policji.

Ponadto, jak wynika z zeznań mężów zaufania oraz sporządzonego przez nich protokołu, wielokrotnie usiłowano ograniczyć prawo mężów zaufania do swobodnej obserwacji czynności komisji wyborczej, uniemożliwiano poruszania się i obserwację wyborów i czynności wykonywanych przez członków komisji, w tym liczenia kart. W rażący sposób narusza to zasady wynikające z Uchwały..

Ponadto podczas prac komisji (przez pewien okres czasu) w godzinach popołudniowych, na sali przebywało tylko 2 dwóch członków komisji, co również nie jest zgodne z Uchwałą.

Przewodnicząca Komisji, pomimo zgłoszenia przez mężów zaufania chęci wpisania uwag do protokołu, skutecznie uniemożliwiła dokonanie tej czynności. Pani Przewodnicząca swoje zachowanie tłumaczyła tym, że oprogramowanie w komputerze, na którym pisany jest protokół z komisji nie pozwala na wpisanie uwag przez mężów zaufania, sugerując równocześnie mężom zaufania ręczne napisanie 16 (szesnastu) egzemplarzy uwag, jako załączników do protokołu. Członkowie Komisji w Gierczycach przekazali odpowiedź na uwagi mężów zaufania dopiero o godzinie 9.27 dnia następnego.