Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-24 18:38:18 przez system

Wybrano ławników sądowych

Radni Miasta Bochnia podczas wrześniowej (24 IX) sesji Rady Miasta wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Bochni oraz Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Osoby wybrane do Sądu Rejonowego w Bochni do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy:


Małgorzata Brzostowska
Barbara Dobrzańska
Lucyna Kędzierska
Andrzej Krasoń
Marzena Moskalik
Irena Samek
Wanda Ścisło
Janusz Śliwa

Do Sądu Rejonowego w Bochni:

Marek Steczyszyn

Do Sądu Okręgowego w Tarnowie:

Jan Jaszczyński
Marek Kucharski
Grażyna Nowicka-Porębska
Stanisław Modry

Sprawowanie funkcji ławnika sądowego ma przede wszystkim charakter prestiżowy. Mają oni bowiem równe prawa z sędziami. Prestiż tego stanowiska nie odzwierciedlają jednak zarobki. Ławnik sądowy może liczyć maksymalnie na 720 zł w ciągu roku.