Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-08 20:04:33 przez system

Wyłoniono „Sołtysa Roku 2012” Ziemi Bocheńskiej

26 września, w wyniku konkursu, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej został wyłoniony przez komisję konkursową „Sołtys Roku 2012 Ziemi Bocheńskiej”.

Ten zaszczytny tytuł za pracę i osiągnięcia został przyznany sołtysowi Lipnicy Dolnej, gm. Lipnica Murowana Marii Berecie. Wśród nominowanych do tego tytułu byli również sołtysi z gminy Drwinia m.in. Jan Aksamit z Dziewina, Franciszek Gajos z Niedar, Ryszard Madej z Woli Drwińskiej oraz Józef Szczygieł z Grobli.

Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy w formie zadania publicznego, wspieranego przez Starostwo Powiatowe w Bochni. Celem konkursu jest promocja społecznej działalności i aktywności sołeckiej, a także wzmocnienie pozycji lokalnych liderów na terenie powiatu bocheńskiego oraz uhonorowanie najbardziej aktywnych i skutecznych sołtysów z pod bocheńskiej wsi. Koordynatorami z ramienia Stowarzyszenia były panie: Maria Fiołek – prezes, oraz Krystyna Pałkowska – sekretarz.