Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-06-05 17:07:16 przez eb

Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie korzystny dla radnych

Dziś przed Sądem Okręgowym w Tarnowie zapadł wyrok w sprawie: trzej radni opozycyjni contra Katarzyna Kupisz, dyrektorka SP GZOZ w Bochni. Sąd II instancji potwierdził wcześniejszy wyrok Sądu Rejonowego w Bochni, który uznał, że radni mieli prawo do krytyki działalności Zakładu.

Od tego bocheńskiego wyroku odwołała się właśnie Katarzyna Kupisz.

Całą sprawę zapoczątkowała reforma służby zdrowia w Gminie Bochnia, polegająca na likwidacji samodzielnych Ośrodków Zdrowia. Powołano jedną dyrekcję z filiami w dotychczasowych placówkach. Wywołało to falę rezygnacji z pracy przez pracujących w Gminie lekarzy. Były okresy, kiedy mieszkańcy niektórych miejscowości mieli utrudniony dostęp nie tylko do specjalistów ale także do lekarzy pierwszego kontaktu. Taka sytuacja spotkała się z krytyką, często ostrą, ze strony opozycyjnych radnych.

Dziś Sąd Okręgowy rozstrzygnął kto ma rację w tym sporze. Katarzyna Kupisz utrzymywała, że taka krytyka podważa zaufanie do instytucji SP GZOZ i tym samym utrudnia jego działalność.