Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-11-19 20:52:04 przez eb

Wysokie podywżki dla Starosty i radnych - PiS przeciw

Na pocztę redakcyjną Czasu wpłynął dziś list od radnego Pawła Leśniaka w imieniu całego klubu PiS w Radzie Powiatu. Klub zdecydowanie nie zgadza się z zaproponowaną przez Zarząd wysoką podwyżką dla Starosty i radnych. Poniżej treść listu:

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ze zdumieniem przyjmuje propozycje Zarządu Powiatu w Bochni dotyczące zwiększenia kwot diet dla radnych o ok 60% i wynagrodzenia Starosty o ponad 85% z sugerowanym wyrównaniem od 1 sierpnia 2021 r. Biorąc pod uwagę kondycję finansową powiatu, w przeważającej części zdalną formę posiedzeń Rady Powiatu, rażące dysproporcje między wynagrodzeniem merytorycznych pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych a proponowanymi przez Zarząd Powiat podwyżkami dla siebie i radnych, uważamy je za oburzające i nie do przyjęcia. Stworzona przez ustawodawcę możliwość korekt wysokości diet i wynagrodzenia Starosty powinna uwzględniać zarówno aktualną kondycję finansową powiatu jak i realne osiągnięcia (sukcesy) osób pełniących funkcje z wyboru społecznego. W naszej opinii zaproponowanie takich podwyżek diet oraz maksymalnych stawek wynagrodzenia Starosty nie uwzględnia żadnego z tych czynników.

Z wyrazami szacunku:
Przewodniczący Klubu Radnych Powiatowych PiS Powiatu Bocheńskiego
Paweł Leśniak

Poniżej prezentujemy najważniejsze fragmenty wspomnianych w pismie projektów uchwał przedstawiających propozycje podwyżek:

Przewodniczacy Zarzadu Powiatu - wynagrodzenie miesieczne - zobacz TUTAJ

Wynagrodzenie dla Radnych - zobacz TUTAJ

Czytaj także: Rosną pensje samorządowców – jako pierwszy skorzystał wójt Rzezawy