Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-07-21 19:23:35 przez system

Wzdłuż Wiśnickiej powstanie ścieżka rowerowa

Dziś, 21 lipca Rada Miasta przyjęła do realizacji inwestycję pod nazwą Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza jako ciągu pieszo-rowerowego przy DW 965 – ul. Wiśnicka. Stało się to możliwe dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem Bochnia, w myśl którego Urząd Miasta przejmuje wykonanie zadania własnego Województwa.

Miasto i UW podzielą się po połowie kosztami wykonania ciągu pieszo – rowerowego, które wg wstępnych szacunków mają wynosić 1 392 644 zł. Na inwestycję zgodził się niedawno Sejmik Wojewódzki, dlatego dziś zwołano w tej sprawie sesję nadzwyczajną. Inwestycja została rozpisana na 2 lata: 2014 i 2015. Wzbudziło to wątpliwości wielu radnych, ponieważ wydatki na ten cel w roku 2015 nie są jeszcze wpisane w przyszłoroczny budżet. Ostatecznie za przyjęciem inwestycji do realizacji głosowało 18 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ścieżka rowerowa wzdłuż Wiśnickiej była planowana już bardzo dawno, jeszcze za kadencji burmistrza Kosturkiewicza, ale dopiero teraz udało się znaleźć środki w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych.

/media/data/upload/Lipiec/Lipiec 2014/oracka.jpg
Przystąpienie do inwestycji wymagało zmian w budżecie na rok 2014. Przy tej okazji mówiono wiele o innych, doraźnych inwestycjach. Okazało się np. że zapadlisko w jezdni przy skrzyżowaniu ulic Czackiego i Ornackiej powstało w skutek zawalenia się przestarzałej kanalizacji burzowej z nieuzbrojonego betonu i wymaga natychmiastowego remontu. Nieszczelna jest również kanalizacja burzowa przy ulicy Gołębiej, gdzie zamaka z tego powodu mur oporowy. Łącznie na przebudowę kanalizacji opadowej przy ul. Orackiej, Gołębiej, Kolejowej i Gazowej planuje się wydać 530 tys. zł.

eb