Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-11-02 21:03:49 przez system

XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017

Gmina Drwinia wzięła udział w XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin, który został rozegrany w dniach 26 maja - 1 czerwca 2017 roku, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach IX Europejskiego Tygodnia Sportu.

Gmina Drwinia zajęła 1 miejsce w Małopolsce i 5 miejsce w Polsce na 58 miast i gmin w swojej kategorii. Głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby osób, szczególnie tych, którzy nie uprawiają aktywności sportowej. Gmina Drwinia przystąpiła do ogólnopolskiej rywalizacji w grupie od 5 do 7,5 tysiąca mieszkańców. W akcję zaangażowane były wszystkie szkoły, świetlice oraz inne instytucje z terenu naszej gminy. Impreza zakończenia odbyła się w Mucharzu 27.10.2017 r. na której obecny był Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk oraz Z-ca Dyr GCKiP w Grobli Michał Rudnik.

Organizatorami imprezy były:
- Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich,
- Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
- Gmina Drwinia,
- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli.