Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-16 17:19:47 przez system

Zadbaj o swój zabytek

Rusza kolejna edycja konkursu Zabytek Zadbany – ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

a. Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.
b. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
c. Adaptacja obiektów zabytkowych.
d. Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.
e. Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Do 30 marca można w Starostwie Powiatowym składać wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. O dotację może ubiegać się właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego do rejestru zabytków, który znajduje się na terenie Powiatu Bocheńskiego.
Dotacja może wynieść maksymalnie 50 % ogółu nakładu na prace lub roboty budowlane.

  • Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac – wyjaśnia starosta bocheński Jacek Pająk.

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków określa uchwała Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2007 roku.
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku.
Wnioski sporządzone na obowiązującym formularzu należy składać w Starostwie Powiatowym
w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia, pok. nr 1.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 14 615 37 64.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania można znaleźć na stronie starostwa: http://www.powiat.bochnia.pl/aktualnosci/chcesz-odnowic-zabytek-zloz-wniosek-do-starostwa-1.html