Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-10-14 00:36:24 przez Czas2012

Zakończono przebudowę oczyszczalni ścieków w Borku

Zakończono kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Borku. Ta niezwykle ważna inwestycja dla lokalnej społeczności kosztowała blisko 6 mln zł, z których ponad 2,7 mln zł pochodziło z dotacji pozyskanej przez Gminę Rzezawa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Borku należy do największych i najważniejszych inwestycji wykonanych na terenie gminy Rzezawa w ostatnich latach – informuje tamtejszy Urząd Gminy. Realizacja tego zadania była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, dla których sąsiedztwo z oczyszczalnią stanowiło dużą uciążliwość m.in. przez wydobywający się z niej nieprzyjemny odór. Jej rozbudowa była również konieczna, ponieważ dotychczasowa przepustowość oczyszczalni była już mocno ograniczona. Dzięki zmianie technologii oczyszczania ścieków na jej przebudowie zyskało również środowisko, które nie będzie już narażone na degradację.

Oczyszczalnia ścieków w Borku została oddana do użytku w 2000 roku. Przez lata nie była w ogóle modernizowana. To spowodowało duże zaniedbania, a znajdujące się tam urządzenia zdążyły się już mocno wyeksploatować. Dlatego realizacja tej inwestycji była niezwykle ważna. Teraz jest to ultranowoczesny obiekt spełniający najwyższe normy bezpieczeństwa dla środowiska, który pozwolił mieszkańcom już na dobre zapomnieć o uciążliwościach, które do tej pory wynikały z jej sąsiedztwa. Jestem bardzo dumny i szczęśliwy z realizacji tego zadania - podkreśla Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Borku ruszyła pod koniec 2018 roku i była sprawnie prowadzona według przyjętego wcześniej harmonogramu.

W ramach pierwszego etapu tego zadania powstał budynek, w którym mieści się zbiornik buforowy, KTSO oaz pomieszczenie sitopiaskownika. Wybudowano także stację odwadniania osadu, pomieszczenie socjalne ze sterownią oraz specjalną wiatę osadu. Zmodernizowana została ponadto pompownia ścieków oraz wyremontowany został zbiornik zlewczy ścieków dowożonych. Znacząco poprawiła się również sama technologia oczyszczalni ścieków. Stało się tak m.in. dzięki stacji odwadniania i higienizacji osadu, komorą SBR, czy instalacji wodno- kanalizacyjnej i sprężonego powietrza. Na terenie całego obiektu została ponadto wykonana pierwsza część aparatury kontrolno – pomiarowej i monitoringu.

Pierwszy etap inwestycji w Borku kosztował niespełna 3,1 mln zł i zakończył się pod koniec listopada 2019 r. Dwa miesiące później rozbudowa oczyszczalni weszła natomiast w drugą fazę, na którą przeznaczono ponad 2,6 mln zł.

Wśród zadań wykonanych w ramach drugiego etapu inwestycji w Borku jest m.in. utworzenie pomieszczenia zblokowanego reaktora wraz z częścią techniczną i reprofilacja istniejących komór reaktora SBR1 i SBR2. Wykonana została również kontenerowa stacja zlewcza z płytą najazdową. W komorach SBR nastąpił natomiast demontaż starych i montaż nowych urządzeń. Rozbudowana została także stacja odwadniania i higienizacji osadu. To samo zrobiono z aparaturą kontrolno – pomiarową oraz monitoringiem. Wykonany został ponadto alarm. Zmieniło się także otoczenie oczyszczalni. Zostało wymalowane jej ogrodzenie, a cały teren został oświetlony. Nasadzone zostały również drzewa i krzewy.

9 października br. odbył się odbiór inwestycji w Borku. Wzięli w nim udział: Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej, pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzezawie na czele z Kierownikiem Sebastianem Konopką i jego zastępcą Tadeuszem Mączką, pracownicy odpowiedzialni za inwestycje z Urzędu Gminy w Rzezawie, w tym Kierownik Referatu Inwestycji i Drogownictwa Agnieszka Bronowska, a także przedstawiciele firmy wykonującej inwestycje.

Info: Urząd Gminy Rzezawa