Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-06-08 21:44:01 przez Czas2012

Zamaskowane matury – maturzyści rozpoczęli egzaminy

To jest z pewnością wyjątkowy rok dla wszystkich ale maturzyści zapamiętają go chyba do końca życia. Od lat nie wydarzyło się nic co mogłoby tak zachwiać terminami i grafikiem egzaminów dojrzałości. Można to może porównać do początku lat’90 kiedy miały miejsce strajki nauczycieli i abiturienci wielu szkół musieli zdawać egzaminy dojrzałości w innej szkole lub przy zewnętrznych komisjach. Tym razem szkoły pozostały te same lecz zmienił się termin (maturzyści mieli o jeden miesiąc więcej na przygotowanie się), a egzaminy odbywają się w specjalnych warunkach sanitarnych. Na sale egzaminacyjne musieli wchodzić zamaskowani oraz zdezynfekowani. Na szczęście pisać mogli już bez maseczek.

Dzisiaj maturzyści z powiatu bocheńskiego, tak jak i w całej Polsce, zasiedli przy ławach by zmagać się z zadaniami z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W tym roku przystąpią tylko do trzech egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy ustne nie będą w tym roku przeprowadzone.

Na terenie bocheńszczyzny, ze szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Bocheński, do matury przystąpiło 863 abiturientów. Wśród nich są tegoroczni absolwenci oraz osoby, które chcą poprawić swój wynik.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni – 331 osób
II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego w Bochni – 49 osoby
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni – 227 osób
Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni – 86 osób
Zespół Szkół Nr 3 im. Ks. Józefa Tischnera w Bochni -142 osoby
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie -28 osób