Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-07-26 00:51:54 przez system

Zamożna Bochnia

Dwutygodnik „Wspólnota” – pismo specjalizujące się w sprawach samorządu terytorialnego - opublikował jedenasty już ranking zamożności samorządów. Poczesne miejsce zajmuje w nim Bochnia.

To jeden z najbardziej prestiżowych rankingów, bo pokazuje zamożność poszczególnych samorządów za rok ubiegły. Opracowano go w ten sposób, że zsumowano dochody własne danego samorządu i otrzymywane subwencje (np. oświatową) i podzielono tak uzyskaną kwotę przez liczbę mieszkańców. Twórcy rankingu celowo pominęli w nim wpływy z dotacji celowych (np. unijnych), bo wyszli z założenia, że mają one tylko chwilowy wpływ na wysokość dochodów danej jednostki samorządu i nie stanowią trwałej tendencji.

Twórcy rankingu stworzyli wiele kategorii. W nas najbardziej interesującej – miast powiatowych – Bochnia z dochodem per capita 2696,83 zł zajęła doskonałe, 26 miejsce. Co ciekawe – w porównaniu w rokiem ubiegłym nasze miasto zaliczyło ogromny postęp, bo w 2011 zajęło 67 lokatę (dla porównania - 58 w 2010 r., 65 w 2009 r.)

Jak twórcy rankingu interpretują sukces takich miast jak nasze? Zaliczyli Bochnię do niewielkich miejscowości z dużymi zakładami przemysłowymi, działającymi w niektórych sektorach gospodarki. Potwierdza się więc teza, ze bez Stalproduktu byłoby z nami kiepsko...

Jako ciekawostkę można podać, że najbogatsze w „naszej” kategorii są Polkowice (8892, 87 zł dochodu na jedna osobę), ale na drugim biegunie, z jednym z najniższych dochodów, znajduje się Dąbrowa Tarnowska (1951 zł)

Dużo do myślenia daje też kolejna tabela – zamożności województw. Małopolskie ze 168, 86 zł zajmuje 16, ostatnie miejsce w kraju. Stawce przewodzi województwo dolnośląskie - 327,32 zł dochodu na jednego mieszkanca.

Naszych czytelników zapewne zainteresuje też inny ranking tej samej "Współnoty" – ile z tych dochodów dany samorząd konsumuje na swoje potrzeby, czyli na tzw. administrację (z wyjątkiem wydatków na remonty bieżące). Bochnię umieszczono w kategorii miast powiatowych, liczących do 30 tys. mieszkańców i zajęła w niej 52 miejsce - 225,08 zł na jednego mieszkańca. Podobnie jest w Brzesku – 245, 99 zł. Najmniej na administrację w tej kategorii miast wydał Mielec – 146 zł na jednego mieszkańca.

Wydatki innych jednostek samorządu:
Powiaty ziemskie - powiat tarnowski 85 zł (67 m.) powiat brzeski 85,92 (72 m.) powiat wielicki 87,25 (80 m.) powiat bocheński 89,62 (90 m.)
Gminy wiejskie pow. 10 tys. - Rzezawa 175, 03 zł (7 m.), Bochnia 199, 25 zł (24 m.)
Gminy 5-10 tys. - Trzciana 325, 28 zł (413 m.), Żegocina 328, 40 zł (427 m.), Drwinia 337.91 zł (481 m.)