Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-02-05 20:03:59 przez eb

Załóż kompost! Zaoszczędzisz złotówkę na osobę

Miasto Bochnia: uchwała śmieciowa

Podczas XVI sesji Rady miasta 30 stycznia tego roku podjęto w końcu uchwałę zarówno w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta jak i ceny odbioru śmieci od mieszkańców.

Ciekawostką niech będzie, że sam regulamin utrzymania czystości ma 12 stron i 10 rozdziałów.
Cena odbioru śmieci będzie, jak przewidywano, wynosiła 24 zł od osoby na miesiąc, przy obowiązkowej segregacji.

Ale, jako że cena odbioru śmieci wzrosła od zeszłego roku przeszło dwukrotnie, nie obyło się bez emocji. Jednym z punktów poprzedzających głosowanie w sprawie śmieci była informacja o realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. W ramach tej informacji wydział komunalny zaprezentował film o… recyklingu.
Przewodniczący Rady, Bogdan Kosturkiewicz nazwał to żartami z mieszkańców i z Rady. O mało nie doszło do wyproszenia z sali naczelniczki Wydziału Komunalnego, która próbowała zabrać głos bez zezwolenia przewodniczącego Rady.

Po interwencji burmistrza pani Aldona Janiak zyskała jednak sposobność do wypowiedzenia się. Stwierdziła, że: 1) film o recyklingu jest jak najbardziej na temat, 2) obowiązek sporządzania planów gospodarki odpadami został zniesiony w 2013 roku. Od tej pory Wydziały Komunalne mają przeprowadzać doroczną analizę. Na sporządzenie analizy za rok 2019 Wydział ma czas do końca kwietnia 2020.

Bogdan Kosturkiewicz powiedział, że miał nadzieję, że opracowanie Urzędu Miasta na temat gospodarki odpadami będzie miało charakter dynamiczny i opisze pewne trendy w mieście, jeżeli chodzi o śmieci.

Atmosferę uspokoił burmistrz Stefan Kolawiński, stwierdzając, że na cenę śmieci miał wpływ nie rok 2005 czy nawet 2010, ale ostatnich kilka miesięcy. Praca zatem nad analizą całego 2019 roku byłaby daremna.

Radna Zenona Banasik zapytała co składa się na owych 24 zł od osoby za odbiór śmieci?
Okazało się, że są to: odbieranie, transport, unieszkodliwianie, tworzenie punktów odbierania, koszty administracyjne i obowiązek edukacji mieszkańców.

Aby pocieszyć przynajmniej niektórych mieszkańców miasta trzeba wspomnieć o odpadach bio -. Jeśli ktoś ma ogródek przydomowy albo działkę, na której założy kompost, to cena za odbiór śmieci będzie niższa o 1 zł na 1 mieszkańca.

eb