Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-21 15:31:10 przez system

Załóż konto ZIP

W poniedziałek 27 stycznia, w godz. 10.00 do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, w sali 103 (I piętro) będzie możliwość założenia konta w ZIP dla siebie i niepełnoletnich dzieci. Dyżurować będą pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia z Krakowa.

Konto w portalu ZIP dla niepełnoletniego dziecka może złożyć osoba, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Jedynym warunkiem jest posiadanie przez tę osobę konta w portalu ZIP. Podobnie jak w przypadku osób dorosłych, aby dziecko mogło mieć konto w ZIP wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Założenie go trwa 5 min.

Konto w ZIP dla dziecka daje możliwość sprawdzania na bieżąco min., kiedy i gdzie było leczone dziecko, jakie badania i leki miało przepisywane. Z pewnością pomoże to przygotować się rodzicom na kolejne wizyty u lekarzy i da pewność, że w ich trakcie nie zapomnimy o ważnych dla właściwej opieki medycznej informacjach.

Rejestrując się w ZIP uzyskujesz szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych, wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach, informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia.

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.