Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-18 15:21:28 przez system

Zarząd Powiatu przyjął projekt budżetu na 2017 r.

Zarząd Powiatu w Bochni przedłożył na ręce przewodniczącej Rady Powiatu Bernadetty Gąsiorek projekt budżetu powiatu na rok 2017.

W projekcie zakłada się dochody w wysokości prawie 90,9 mln zł., a wydatki 99,5 mln zł. Planowany jest więc deficyt. Przewidziane są wydatki majątkowe na kwotę 19 mln zł., co jest kwotą ponad 8 mln większą niż w zeszłym roku. Na projekt polegający m.in. na wprowadzeniu cyfrowych rejestrów geodezyjnych oraz ewidencji gruntów i budynków przeznaczone zostanie ponad 3, 65 mln zł. Inwestycje drogowe to ponad 9,3 mln zł. Budowa nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 wraz z termomodernizacją budynku głównego oraz budynku warsztatów wyniesie prawie 6,5 mln zł.

*- Przyszłoroczny budżet to wiele wyzwań inwestycyjnych i wiele ważnych przede wszystkim dla mieszkańców powiatu przedsięwzięć i zadań * – mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Budżet jest planem finansowym, obejmuje dochody i wydatki powiatu. Jest uchwalany przez Radę Powiatu na rok kalendarzowy zwany „rokiem budżetowym”. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do kompetencji Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie Powiatu projekt budżetu uwzględniając zasady prawa budżetowego oraz ustalenia Rady Powiatu. W chwili obecnej projekt trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej, nad budżetem będą pracować komisje rady, a na grudniowej sesji trafi pod obrady Rady Powiatu.