Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-11 15:43:52 przez system

Zasoby geodezyjne powiatu będą dostępne on-line

Mieszkańcy powiatu bocheńskiego, geodeci i przedsiębiorcy branży budowlanej oraz samorządy – to oni przede wszystkim skorzystają z nowej platformy cyfrowej, na której zostaną udostępnione dane geodezyjne dotyczące bocheńszczyzny.

Już za trzy lata te dokumenty będzie można uzyskać bez konieczności wizyty w urzędzie. Umowę gwarantującą otrzymanie dofinansowania na ręce starosty bocheńskiego Ludwika Węgrzyna przekazał we środe 11 stycznia wicemarszałek Stanisław Sorys.

*- Dzięki temu projektowi do bazy internetowej trafi ogromna ilość dokumentów i map geodezyjnych. Do tej pory, żeby z nich skorzystać musieliśmy odwiedzić właściwy urząd - często wiele razy – a załatwianie formalności było wydłużone. Za kilka lat, gdy baza będzie gotowa i obejmie całą Małopolskę, skompletowanie dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji czy zakupu nieruchomości znacznie się skróci * – przekonuje wicemarszałek Sorys.

Obecnie w większości urzędów funkcjonują bardzo ograniczone cyfrowe bazy zawierające dane dotyczące informacji przestrzennej. Częściowo jest to spowodowane tym, że większość dokumentów znajdujących się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (PZGiK) jest dostępnych wyłącznie w formie analogowej. Podobnie, jak w przypadku danych składających się na bazy EGiB (Ewidencja Gruntów i Budynków), BDOT500 (baza danych obiektów topograficznych) i GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu). Dlatego w powiecie bocheńskim tylko niewielka część dokumentów z PZGiK wydawana jest w formie e-usług. W 2015 roku na ok. 13 tys. takich dokumentów jedynie 3,3 tys. udostępniono cyfrowo.

- Dzięki zaangażowaniu Pana Marszałka podpisujemy dokument, który jest milowym krokiem w funkcjonowaniu urządzeń geodezyjnych w Powiecie Bocheńskim. W dobie XXI w., kiedy cyfryzacja jest wszechogarniająca pozostawianie urządzeń geodezyjnych na poziomie XIX w. nie przystaje do rzeczywistości. Podpisanie tej umowy pozwoli na dostęp on-line do zasobów geodezyjnych, każdy z domu będzie mógł zobaczyć mapę, zapłacić za pośrednictwem e-usług, a następnie wydrukować dokument - mówił Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.

Projekt realizowany w powiecie bocheńskim ma być gotowy do końca 2019 roku. Dzięki temu już za trzy lata dowolny odbiorca będzie mógł uzyskać dane i dokumenty gromadzone w PZGiK oraz dokonać finalizacji transakcji bez konieczności wizyty w urzędzie. Znacznie zwiększy się też udział informacji pozyskiwanych wyłącznie drogą elektroniczną, a procedury zgłoszenia prac geodezyjnych czy czynności związane z zapytaniami komorniczymi w całości będą realizowane drogą internetową.

- Na stworzenie bazy Starostwo Powiatowe w Bochni otrzyma ponad 4,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a całkowita wartośc projektu wynosi prawie 5,5 mln zł - zaznaczał podczas dzisiejszego spotkania wicestarosta Józef Mroczek.

Projekt realizowany w powiecie bocheńskim zakłada m.in.: dostawę bazy danych zobrazowań lotniczych, digitalizację dokumentów analogowych PZGiK i mapy ewidencyjnej oraz modernizację bazy danych EGiB. Przebudowana zostanie też strona internetowa Wydziału Geodezji i Kartografii, a e-usługi zostaną zintegrowane z platformą ePUAP i systemem płatności elektronicznych.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Wartość całkowita projektu: 5 430 563,71 zł.Dofinansowanie: 4 887 507,11 zł.

Baza zasobów geodezyjnych, którą w najbliższych latach będzie tworzyć Powiat Bocheński to jeden z dwudziestu dwóch bliźniaczych projektów realizowanych przez samorządy na terenie całej Małopolski. Dostępne cyfrowo i w internecie dane i dokumenty geodezyjne ułatwią dostęp do nich wszystkim zainteresowanym i usprawnią proces przygotowania np. dokumentacji projektowych. Łączne dofinansowanie na realizację wszystkich 22 projektów wynosi 175,7 mln złotych.