Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-28 19:11:26 przez system

Zgłoś awarię oświetlenia na 991

Totalna krytyka sposobu usuwania usterek oświetlenie ulicznego, którego wystąpiły u nas w grudnia 2013 r. spowodowała najwyraźniej reakcję ze strony Urzędu Miasta, który informuje, że w związku z podpisaniem nowej umowy na świadczenie usług oświetlenia drogowego zawartej z Tauron Dystrybucja S.A awarie oświetlenia ulicznego należy zgłaszać do Tauronu pod numer telefonu 991.

Tauron Dystrybucja S.A. zobowiązuje się do usuwania zgłoszonych niesprawności i uszkodzeń urządzeń oświetlenia w terminie 48 godzin od zgłoszenia z zastrzeżeniem, że jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane w dzień wolny od pracy lub dzień poprzedzający bezpośrednio dzień wolny od pracy, 48 godzin liczone będzie od początku pierwszego dnia powszedniego po dniu wolnym od pracy.