Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-08 13:49:05 przez system

Zintegruj się z ZIP

W poniedziałek 21 września w godzinach od 9.00 do 16.00 w w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia (wejście od strony ul. Kazimierza Wielkiego 2, parter) przeprowadzona zostanie akcja uzyskania dostępu do ZIP (Zintegrowanego Informatora Pacjenta).

Korzystając z pomieszczeń Urzędu Miasta Bochnia pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia, Delegatura w Tarnowie, będą wydawać loginy i hasła dostępu do ZIP.

ZIP jest ogólnopolskim serwisem, udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu oraz jego finansowaniu, gromadzone od 2008 r. przez NFZ. W ten sposób każdy pacjent uzyska szybki dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnych, wiedzę o leczeniu, udzielonych świadczeniach i przepisanych lekach oraz informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie leczenia.

Przed spotkaniem należy wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny pod adresem https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/ i przynieść wydrukowane potwierdzenia jego złożenia, by przyspieszyć proces załatwienia sprawy. Formularz będzie można również wypełnić przy pracownikach NFZ.
Do uzyskania hasła i loginu konieczne jest posiadanie dowodu osobistego lub paszportu.

Więcej informacji w tym temacie mozna uzyskać na stronie www.nfz-krakow.pl w części poświęconej Zintegrowanemu Informatorowi Pacjenta.