Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-07-16 19:44:31 przez system

Zmiana organizacji ruchu: Łychów i Podedworze

Urząd Miasta informuje: w związku z realizacją inwestycji pn. ,,Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi ul. Łychów w Bochni’’, od dnia 16.07.2019 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Łychów i ul. Podedworze. W/w. ulice zostają całkowicie wyłączone z ruchu pojazdów samochodowych, możliwy będzie jedynie ruch pieszy.

Ruch samochodowy będzie się odbywał wyznaczonymi objazdami.
Z uwagi na kolejność prowadzonych prac, ulice będą wyłączane z ruchu w dwóch etapach.Etap I - ze względu na prowadzone prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej i sanitarnej nastąpi całkowite zamknięcie fragmentu ul. Podedworze dla ruchu kołowego na okres ok. 1 miesiąca. Możliwy będzie jedynie ruch pieszy – dojście do posesji.
Po zakończeniu prac instalacyjnych, przywrócona zostanie możliwość dojazdu pojazdów mieszkańców do posesji na ul. Podedworze po tymczasowo odtworzonej nawierzchni, ulica pozostanie zamknięta dla ruchu tranzytowego. Etap II – całkowite zamknięcie ul. Łychów dla ruchu kołowego ze względu na prace związane z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową drogi przewidziane na okres sierpień-grudzień 2019 r. Prosimy kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i podporządkowanie się wprowadzonemu oznakowaniu na czas prowadzonych robót.Za utrudnienia przepraszamy.