Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-03-02 19:40:47 przez system

Zmiany w zasadach odbioru odpadów zielonych

Rada Miasta przyjęła zaproponowane przez burmistrza nowe zasady odbioru odpadów zielonych (12 głosów „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”). Zgodnie z nimi w okresie od listopada do kwietnia odpady te będą odbierane raz w miesiącu, a od maja do października – dwa razy w miesiącu.

Rada Miasta przyjęła uchwały dotyczące określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w częstotliwości odbioru tzw. odpadów zielonych. Zgodnie z nimi z budynków jednorodzinnych w okresie od listopada do kwietnia odpady te będą odbierane raz w miesiącu, a w okresie od maja do października – 2 razy w miesiącu (dotychczas miało to być odpowiednio dwa i cztery razy w miesiącu).

Przypomnijmy, że powodem wprowadzenia zmian jest niebilansowanie się nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Bochni. Jak już pisaliśmy wcześniej, Miastu na wywóz odpadów miesięcznie brakuje ok. 80 tys. zł. Zmiana przepisów ma umożliwić burmistrzowi Kolawińskiemu podjęcie rozmów z konsorcjum obsługującym wywóz odpadów. Czwartkowe (27 lutego) głosowanie nie było pierwszą próbą zmiany regulaminu przez burmistrza Kolawińskiego, ale wcześniejsza próba (na poprzedniej sesji) została przez radnych odrzucona.