Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-04 19:50:58 przez system

Znów niedobra woda w Łapanowie

29 stycznia Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni pobrał próbki wody pochodzacej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa. Badanie nie stwierdziło obecności bakterii Escherichia coli, Bakterii grupy coli i Enterokoków.

Woda łapanowska zawiera za to bakterię Clostridium perfringens (zgorzel gazowa) w zbyt dużych ilościach. Co ciekawe, jej źródłem są przewody pokarmowe koniowatych, czyli w naszych warunkach – koni. W wodzie uzdatnionej obecność tej bakterii sugeruje nieprawidłowy proces uzdatniania wody lub wtórne zanieczyszczenie.

Bocheński Sanepid najpierw zabronił uzywania tej wody do celów spozywczych, a potem złagodził swoje stanowisko i stwierdził, że nadaje się do picia po przegotowaniu. Łapanowskie Wodociągi zostały zobowiązane do „działań naprawczych”. W związku z tym administrator wodociągów dokonał przeglądu wszystkich urządzeń do uzdatnia wody oraz dezynfekcji sieci, rozpoczęto płukanie drenażu w dnie rzeki systemem sprężonego powietrza oraz uzdatnianej wody, płukanie zbiorników koagulacyjnych, filtrów piaskowych oraz płukanie sieci wodociągowej.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje w wodę gminę Łapanów, Strefę Zbiorowego Zaopatrzenia Wola Nieszkowska – Nieszkowice Wielkie w gminie Bochnia oraz miejscowość Zagórzany w gminie Gdów.