Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-02-23 18:32:34 przez system

Znowu problemy z wodą do picia

Tym razem w Łakcie Grn. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził brak przydatności do spożycia przez ludzi wody, pochodzącej z tamtejszego wodociągu zbiorowego zaopatrzenia.

Sanepid nakazuje unieruchomienie wodociągu, za wyjątkiem działań naprawczych, związanych z doprowadzeniem jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych, polegających na spłukiwaniu toalet oraz celów przeciwpożarowych - do czasu uzyskania wyników badania wody zgodnych z obowiązującymi normami.

Powodem wprowadzenia zakazu jest stwierdzone obecności bakterii clostridium perfringens.