Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-13 19:52:40 przez system

Zofia Pukal odpowiada Stowarzyszeniu GBdW

Dziś na naszą redakcyjną pocztę wpłynęła odpowiedź przewodniczącej Rady Gminy Bochnia, pani Zofii Pukal na list otwarty „Bochni dla Wszystkich”. Poniżej zamieszczamy jej treść z bardzo niewielkimi skrótami oraz fotokopię pisma.

Stowarzyszenie „Gmina Bochnia dla wszystkich” Bochnia, dnia 11 02 2014 r.
Brzeźnica 298
32-700 Bochnia

W nawiązaniu do listu otwartego Stowarzyszenia „Gmina Bochnia dla Wszystkich” z dnia 31 stycznia 2014 r. oraz pisma z dnia 15 stycznia 2014 r. złożonych na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Bochni informuję, że podtrzymuję stanowisko zawarte w moim piśmie znak (…) z dnia 20 grudnia 20113 r. W szczególności przypominam, że podano jednoznacznie, iż wniosek zostanie załatwiony w 2014 toku., gdyż wiąże się to z długotrwałą procedurą uzyskania opinii mieszkańców na zebraniach wiejskich w 31 wsiach Gminy Bochnia.

Nadmieniam, iż Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. została poinformowana o wniosku Stowarzyszenia i powziętych krokach w tej sprawie – Radni nie zgłaszali żadnych uwag w zakresie zaproponowanego sposobu realizacji wniosku.

Pragnę nadto zauważyć, iż zgodnie z § 20 ust. 4 pkt. 1 Regulaminu Rady Gminy Bochnia projekt uchwały przekładany Radzie wymaga opinii prawnej, dlatego przedmiotowy projekt uchwały został przekazany Radcy prawnemu w celu dokonania analizy prawnej, która jest obecnie przedmiotem Waszych szyderstw.
Jednocześnie podkreślam, że obraźliwe sformułowania zawarte w Waszym „liście otwartym” świadczą wyłącznie o niskim poziomie kultury wnioskodawców i osób ich reprezentujących.

Podpisano:

Zofia Pukal, przewodnicząca Rady Gminy Bochnia

Do wiadomości:
1. Wojewoda Małopolski – Pan Jerzy Miller
2. Wójt Gminy Bochnia
2. Redakcje portali medialnych „czas Bocheński”, „Moja Bochnia” z prośbą o opublikowanie.

/media/data/upload/Luty/2014/pukal.jpg