Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-15 14:54:45 przez system

Żołnierze JW „Nil” współpracują z Łapanowem

<html />

13 czerwca w Łapanowie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy krakowską jednostką wojskową „Nil” a Zespołem Szkół im. Jana Pawła II.

Wspólne działania opierać będą się na przygotowaniu wojskowo- obronnym dla młodzieży z klasy wojskowej Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół. JW Nil reprezentował jej dowódca płk Mariusz Skulimowski.

Decyzją Zarządu Powiatu Bocheńskiego we wrześniu w łapanowskiej placówce oświatowej rusza nowy kierunek, który przygotowywał będzie do podjęcia studiów wyższych m.in. na kierunku prawa i administracji, AWF, zarządzaniu zasobami ludzkimi, szkołach oficerskich, lub szkołach dla służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna, etc.).

To miejsce dla osób ambitnych, zmotywowanych i otwartych na nowe doświadczenia. Klasa wojskowa daje szanse na przygodę z armią równocześnie przygotowując ucznia do pracy w służbach mundurowych. Jestem pełna wiary, że kierunek ten cieszył będzie się dużym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży - mówi dyrektor ZS w Łapanowie Maria Plewa.

W cyklu nauczania przewidziano ceremoniał wojskowy, wiedzę nt. struktury polskich sił zbrojnych, szkolenia bojowe, ćwiczenia z terenoznawstwa, wyjazdy do jednostek wojskowych czy elementy samoobrony. Młodzież uczestniczyć będzie również w uroczystościach o charakterze patriotycznym organizowanych przez JW Nil.

Klasa ta oprócz przedmiotów specjalistycznych, będzie również realizowała program rozszerzony z języka angielskiego, niemieckiego i historii, gdyż przedmioty te punktowane są w procesie rekrutacji np. na studia wojskowe.

Absolwent klasy o tym profilu opanuje wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzę i umiejętności strzeleckie, analityczne dowodzenie zespołem jak również sprawność fizyczną w pokonywanie toru przeszkód.

Od kilku lat obserwuje się zainteresowanie kierunkami o profilach wojskowych stąd też pomysł z utworzeniem takiej klasy. Odpowiadamy na zapotrzebowanie mieszkańców naszego regionu równocześnie stwarzając w ten sposób szansę na rozwój edukacyjny na terenie naszego powiatu. Łapanowskie LO jako jedyne w okolicy będzie prekursorem takiego kierunku - mówi starosta bocheński Jacek Pająk.

Jednostka Wojskowa Nil, z którą podpisano porozumienie, powstała 2 grudnia 2008 roku jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych. Jej zasadniczym zadaniem jest realizacja zadań wsparcia informacyjnego, dowodzenia i zabezpieczenia logistycznego operacji specjalnych prowadzonych przez polskie wojska specjalne w kraju oraz poza jego granicami, w układzie narodowym i sojuszniczym.

Zasadnicze obszary działalności JW Nil:
- organizowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z systemem dowodzenia wojsk specjalnych,
- zabezpieczenie informacyjne operacji specjalnych poprzez wydzielenie elementów wsparcia dla zadaniowych zespołów bojowych oraz komponentów wojsk specjalnych,
- zabezpieczenie systemu dowodzenia i kierowania komponentów wojsk specjalnych w misjach i operacjach realizowanych w ramach kontyngentów i zobowiązań sojuszniczych,
- organizowanie systemu zabezpieczenia logistycznego na potrzeby funkcjonowania jednostek wojsk specjalnych oraz realizacji operacji specjalnych,
- zabezpieczenie finansowe i logistyczne jednostki oraz Dowództwa Wojsk Specjalnych,
- realizowanie zakupów na potrzeby wojsk specjalnych.