Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-13 20:20:39 przez system

Zostań pracownikiem PTTK. Wystarczy matura!

Oddział PTTK w Bochni poszukuje pracownika do Biura Obsługi Ruchu Turystycznego (zatrudnienie na pełny etat od 1 marca br.).

Praca polegać będzie na:
• organizacji imprez turystycznych własnych i zleconych (krajowych i zagranicznych),
• wykonywaniu innych zadań (w ramach działalności statutowej),
• obsłudze Oddziałowej strony internetowej.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia minimum średniego,
• dobrej znajomości pakietu biurowego Microsoft Office,
• umiejętności obsługi strony internetowej,
• umiejętności sprawnego odnajdywania treści turystycznych w Internecie,
• zdolności organizacyjnych i kreatywności,
• umiejętności analizy i kalkulacji,
• samodzielności, staranności i zaangażowania w wykonywanie podejmowanych i powierzonych zadań,
• łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
• wysokiej kultury osobistej.Dodatkowymi atutami przy rekrutacji będą:
• doświadczenie w pracy biurowej,
• znajomość problematyki turystycznej,
• posiadanie uprawnień kadry programowej PTTK (np. organizatora turystyki, przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika).

Jak będzie wyglądać proces rekrutacji?
• I etap – przesłanie swojego CV na adres e-mailowy pttkbochnia@interia.pl lub dostarczenie go do Biura Oddziału PTTK w Bochni przy ul. Bernardyńskiej 10 w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego br. do godz. 12.00. CV musi zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Oddział PTTK w Bochni zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
• II etap – rozmowa członków Zarządu Oddziału z kandydatami, która będzie przeprowadzona w siedzibie Oddziału przy ul. Bernardyńskiej 10.
O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (takie dane kontaktowe prosimy zamieścić w CV).