Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-06-27 17:12:36 przez system

Zrekultywowano wysypisko Lipnicy Murowanej

Odbiór prac wykonywanych na składowisku śmieci w Lipnicy Murowanej zakończył kosztowną, ale nieuniknioną rekultywację, rozpoczętą decyzją o nakazie zamknięcia składowiska z dniem 31 grudnia 2009 roku. Po tym czasie wypełnione w 1/3 składowisko zostało uzupełnione śmieciami i na tym etapie zakończono prace.

Dopiero po uzyskaniu informacji o pozyskaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz zgodzie starosty bocheńskiego na zmianę harmonogramu nie realizowanych prac, a także aktualizacji dokumentacji wójt gminy wdrożył procedurę, która została sfinalizowana i ten trudny temat został rozwiązany na zawsze. Trudno odczuwać satysfakcję z przykrycia bez mała milionem złotych masy śmieci, ale wydane decyzje trzeba wykonywać. Choć ta inwestycja to taki niemiły spadek z poprzednich lat to cieszy fakt, że udało się pozyskać pożyczkę i liczymy na to, że w przyszłości część należności zostanie umorzona. Pojawiało się wiele pytań, czy to składowisko nie mogło jeszcze kilka lat posłużyć mieszkańcom, ale to już nie pytanie do mnie, mi pozostało zminimalizować koszty związane z realizacją robót, które były określone nałożonym harmonogramem. Cieszę się, że wywiązaliśmy się z prac zgodnie z terminem, a teraz przed nami okres monitorowania terenu przez 30 lat, bo przez tyle lat nie będzie można nic wykonywać na tej działce. W tym czasie musimy dbać o to, aby efekt ekologiczny był zauważalny bo estetyka miejsca już nie wskazuje na to, co znajdowało się tutaj jeszcze klika miesięcy temu – mówi wójt Tomasz Gromala

Ostatecznie jesienią 2011r. rozpoczęto wykonywanie właściwych prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Lipnicy Murowanej. Prace te rozpoczęto od przemieszczenia odpadów i uformowania górnej ich warstwy do określonych w projekcie rzędnych. Roboty rekultywacyjne przerwano na okres zimy i rozpoczęto je ponownie pod koniec marca tego roku. Ostateczne prace rekultywacyjne na składowisku odpadów polegały na ułożeniu na jego górnej powierzchni czaszy uszczelniającej składowisko. Bezpośrednio na ukształtowanej, górnej powierzchni odpadów, układane były kolejne warstwy czaszy, rozpoczynając od podbudowy, która stanowi podstawę – fundament, dla pozostałych warstw czaszy. Podbudowę wykonano z gruntu mineralnego, gliniastego, pozyskanego w sąsiedztwie składowiska z odkrywki złoża glin. Górny poziom podbudowy na całej długości projektowanego rowu odwadniającego obniżono o 30 cm, w odniesieniu do rzędnej uzbrojonego dna rowu, w celu uzyskania właściwego przekroju poprzecznego rowu. Grunt po rozplantowaniu uwałowano walcem drogowym i ubijakiem mechanicznym w obrębie rowu. W trakcie wykonywania podbudowy zamontowano dwie studnie do odgazowania składowiska.

Po uwałowaniu górna warstwa podbudowy stanowi wyrównaną – gładką powierzchnię. Na tak przygotowanej powierzchni rozpoczęto układanie pozostałych warstw czaszy. Ponadto na składowisku systematycznie prowadzone jest odpompowywanie odcieków wozami asenizacyjnymi, rozebrano także budynek zaplecza składowiska oraz częściowo ogrodzenie. Koszt przedsięwzięcia przekroczył 840 tysięcy złotych, 666 tysięcy gmina pokryje z pozyskanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, o której częściowe umorzenie będzie można się starać po spłacie 65% kwoty.