Kategoria: Bochnia znana i nieznana
Opublikowano: 2023-02-27 11:48:41 przez Czas2012

Kim była św. Kinga? Dowiedz się więcej o naszej historii

Miasto świętuje okrągłą rocznicę lokacji. Dokładnie 770 lat temu Książę Krakowsko-Sandomierski Bolesław Wstydliwy nadał Bochni prawa miejskie. Miało to miejsce 27 lutego 1253 r. w Korczynie, gdzie książę Bolesław wydał akt lokacyjny, pozwalając czterem zasadźcom – Mikołajowi synowi Volkmara z Legnicy, Mikołajowi z Kijów, Mikołajowi z Głubczyc i Idziemu, synowi Henryka ze Słupa – założyć miasto Bochnię na prawie magdeburskim z przywilejami, jakie posiadał Wrocław. Tamtejsze rozwiązania prawne stały się podstawą do stworzenia prawa dla Bochni. Pierwszym wójtem został Mikołaj, syn Volkmara.

Lokacja miasta była bezpośrednim następstwem odkrycia tu pięć lat wcześniej, w 1248 roku, soli kamiennej i formą wdzięczności księcia za oddane mu przez zasadźców usługi w uruchomieniu pierwszej kopalni.

Jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody rocznicy był wernisaż wystawy "Kinga węgierska królewna Kunegunda księżna krakowska i sandomierska. Legenda, dokumenty, ikonografia", zorganizowany przez Muzuem im. Stanisława Fishera w Bochni wraz z Oddziałem Archiwum Państwowego w Krakwie. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego, również wpisała się znacząco w historię i rozwój naszego miasta.

Eksponowana na wystawie ikonografia oraz dokumentacja historyczna znacznie poszerza krąg wiedzy o książęcej małżonce Bolesława V Wstydliwego, której osoba stała się bliska bocheńskim górnikom ale także przyczyniła się do ufundowania murowanej świątyni w Bochni, która stanęła na miejscu drewnianej.

Kurator wystawy, kustosz bocheńskiego muzeum Justyna Bodurka, prezentując postać św. Kingi, skupiła się na zaprezentowaniu ciekawych historycznych wątków z jej biografii, której sylwetkę przedstawiają zazwyczaj legendy czy też żywoty świętych.

Obszerniej o św. Kindze pisał Czesław Anioł, który przedstawił jej postać w trzech artykułach - Pierścień św. Kingi-prawdy i legendy - opublikowanych na naszych stronach.

Dowiedz się więcej o życiu św. Kingi:

Pierścień św. Kingi - prawdy i legendy (I)

Pierścień św. Kingi-prawdy i legendy (II)

Pierścień św. Kingi-prawdy i legendy (III)