Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2021-01-12 20:08:51 przez Czas2012

Ateny, Delfy, Erratina - kolejny staż uczniów "Ekonomika"

W Zespole Szkól Nr 3 w Bochni zakończył się projekt pn „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia II". Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów oraz zdobycie przez nich nowych doświadczeń zawodowych w branży gastronomicznej, hotelarsko – turystycznej i ekonomicznej, a także zrealizowanie części praktyki zawodowej przewidzianej podstawą programową kształcenia w zawodzie.

To już kolejny - siódmy projekt unijny realizowany w Zespole Szkół Nr 3 w formie wyjazdu zagranicznego. W poprzednich latach młodzież wyjeżdżała również do Niemiec jak i Grecji, a tego typu projekty realizowane są w tej szkole już od ponad dziesięciu lat.

W ramach całego przedsięwzięcia uczestnicy odbyli dwutygodniowe zagraniczne staże w greckich zakładach pracy usytuowanych nad Zatoką Koryncką. Praktyki zawodowe uczniów technikum, to element obowiązkowy w programie nauczania dla zawodu. Stanowią one uzupełnienie wiedzy nabywanej w trakcie zajęć teoretycznych. Realizacja praktyk w ramach stażu zagranicznego stanowi dużą wartość dodaną, uzyskiwaną przez poznanie zagranicznych standardów branżowych oraz zasad organizacji europejskich przedsiębiorstw. Staż zagraniczny daje możliwość pracy w międzynarodowym zespole i poznania specjalistycznego słownictwa zawodowego w języku angielskim. Jest to zatem nie tylko doskonalenie kwalifikacji zdobytych w szkole, ale ich znaczące poszerzenie o poszukiwane na rynku pracy umiejętności dodatkowe, jak znajomości języka angielskiego, obycie kulturowe i obyczajowe i jakże przydatne dziś dla młodych ludzi, szeroko pojęte kompetencje społeczne - zwraca uwagę dyrektor Piotr Czekaj.

Uczestnictwo uczniów w zagranicznych stażach zawodowych jest bezpłatne. Podstawowym kryterium wyboru uczestników są wyniki w nauce, głównie z przedmiotów zawodowych. Szansa wyjazdu na kilkutygodniową praktykę, jest więc dodatkową motywacją do systematycznej nauki, uzyskiwania coraz lepszych wyników nauczania i nauki języków obcych.

Taka forma podnoszenia kompetencji zawodowych uczniów jest doskonałym elementem kształcenia zawodowego oraz rozwoju naszej lokalnej gospodarki, której przyszłością będą właśnie Ci młodzi ludzie – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Wyjazd na praktyki zagraniczne poprzedziło odpowiednie przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne. Uczestnicy wzięli udział w kursie językowym, który obejmował zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz z podstaw języka greckiego. Ponadto odbyły się zajęcia przybliżające młodzieży obyczajowość, tradycję oraz historię Grecji. Młodzież realizowała program stażu pod nadzorem specjalistów z dziedziny gastronomii, hotelarstwa i ekonomii. Praca w restauracji dała możliwość zapoznania się z lokalnymi surowcami oraz recepturami potraw z karty menu restauracji. Uczniowie czynnie uczestniczyli w przygotowywaniu tradycyjnych i najpopularniejszych potraw greckich i kuchni śródziemnomorskiej. Wszyscy uczestnicy przeszli także szkolenie z zakresu obsługi profesjonalnego sprzętu kuchennego, barowego, poznawali zasady przygotowywania sali konsumenckiej oraz obsługi klienta. Oprócz doskonalenia umiejętności zawodowych, obsługa klientów restauracji dawała uczestnikom stażu możliwość komunikacji w języku angielskim. W recepcji hotelowej, uczniowie doskonalili umiejętności obsługi programów rezerwacyjnych i obsługi gości hotelowych. Wszyscy uczestnicy w ramach przygotowania kulturowego i edukacyjnych odwiedzili firmy z branży żywnościowej – fabrykę oliwy, winiarnię. Czas wolny od zajęć objętych planem praktyk, wykorzystywany był na realizację wycieczek turystyczno-kulturowych. W programie znalazły się wycieczki do Aten, Delf, Erratini oraz klimatyczne i urokliwe miasteczka Nafpaktos i Galaxidy, oraz rejs po Kanale Korynckim.

Na zakończenie projektu uczniowie przygotowali prezentację multimedialną podsumowującą ich udział w wyjazdowych praktykach, w której podkreślali, że ich uczestnictwo w zagranicznym stażu to cenna przepustka do dalszej profesjonalnej kariery.

Ze względu na zagrożenie epidemiczne i brak możliwości organizacji zgromadzeń, nie zorganizowano tradycyjnego spotkania upowszechniającego rezultaty projektu, które było zaplanowane na początek grudnia w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni. Prezentacje upowszechniające rezultaty projektu zaprezentowane zostaną na stronie internetowej szkoły.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa w stażu zagranicznym z elementami systemu ECVET (europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym), oraz certyfikat uczestnictwa w przygotowaniu językowym i kulturowym. Dodatkowym potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji oraz doświadczenia jest certyfikat Europass Mobilność (potwierdzenie odbycia stażu zawodowego w innym kraju europejskim).

Info. ZS nr 3