Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2022-08-31 10:38:18 przez Czas2012

Awanse nauczycieli, nowi dyrektorzy

Starosta Bocheński Adam Korta wręczył akty mianowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W czasie uroczystości nominacje odebrali również dyrektorzy szkół, którzy od 1 września obejmą te stanowiska – informuje Urząd Powiatowy.

Do stopnia nauczyciela mianowanego awansowało dziesięciu nauczycieli:

 • Karina Banaszczak - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 • Barbara Bulanda - I Liceum Ogólnokształcące w Bochni

 • Łukasz Konieczny - I Liceum Ogólnokształcące w Bochni

 • Aneta Kulas - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

 • Magdalena Olszewska-Morawska - Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

 • Katarzyna Pajor - Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

 • Monika Radna - Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

 • Leszek Roman - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie

 • Sławomir Zubel - Zespół Szkół Nr 1 w Bochni

 • Wojciech Zwierniak - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni

Przed odebraniem aktów mianowania awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty: Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Gratuluję awansów, które podkreślają duży dorobek zawodowy. Uważam, że należą się Państwu wielkie wyrazy uznania, to Państwo przyczyniają się swoją codzienną pracą do sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół. Życzę, aby praca na stanowisku nauczyciela była satysfakcjonująca mimo różnych trudności, zmian prawa i często niezadowalającego wynagrodzenia — mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Następnie Starosta pogratulował i wręczył nominacje dla dyrektorów pięciu jednostek, w których były przeprowadzone postępowania konkursowe:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie - Pani Dorocie Matlędze

 • II Liceum Ogólnokształcące w Bochni - Pani Edycie Mierzwińskiej

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Pani Kindze Pałce

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Pani Joannie Stano-Kulas

 • Zespół Szkól Nr 1 w Bochni - Pani Sylwii Zajt