Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2023-01-21 18:22:33 przez KacperGlod

Bocheńskie szkoły będą współpracować z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

Powiat Bocheński nawiązał współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Starosta Bocheński Adam Korta, dyrektorzy szkół oraz Prorektor ds. Kształcenia URK dr hab. inż. Andrzej Bogdał podpisali porozumienie w tej sprawie.

Celem umowy jest wspólne promowanie nauki w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczych w skali lokalnej i regionalnej oraz współpraca przy tworzeniu inicjatyw związanych z szeroko rozumianą edukacją młodzieży. W Powiecie Bocheńskim we współpracy uczestniczyć bedą Zespół Szkół nr 3 w Bochni oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie.

  • Z radością przyjąłem fakt, że Uniwersytet Rolniczy w Krakowie podjął współpracę ze szkołami powiatowymi. Uczelnia będzie wspierać szkoły oraz lokalną społeczność. To szansa dla szkół i jej uczniów. Nasza młodzież otrzyma możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz wymianę doświadczeń — mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

/media/user/images/upload/Styczen/Styczen 2023/porozumienie_URK_02.jpg

Uczelnia obejmie patronatem klasy, które w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych kładą nacisk na nauczanie przedmiotów rolniczych, przyrodniczych, biologicznych i chemicznych, związanych z kierunkami kształcenia prowadzonymi przez Uczelnię. Uczniowie z tych klas będą mieli możliwość korzystania z zaplecza naukowo-dydaktycznego uczelni. Jednocześnie szkoły będą promować ofertę naukowo-dydaktyczną uczelni.

/media/user/images/upload/Styczen/Styczen 2023/porozumienie_URK_03.jpg

Fot. Starostwo Powiatowe w Bochni