Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2020-06-30 14:16:43 przez Czas2012

Ekonomik: uczniowie i nauczyciele wyjadą do Grecji

Projekt Ekonomika pt. „Europejska ścieżka rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Bochni" otrzymał 299 000 Euro dotacji. Pieniądze przeznaczone będą na zagraniczne kształcenie zawodowe uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Głównym założeniem projektu to doskonalenie umiejętności praktycznych i językowych uczniów technikum, w zawodach technik hotelarstwa, organizacji turystyki, ekonomista, rachunkowości, handlowiec, usług kelnerskich oraz żywienia i usług gastronomicznych.

Doskonalenie umiejętności zawodowych będzie realizowane na zagranicznych stażach zawodowych na terenie Unii Europejskiej w latach 2020 – 2023. Głównymi partnerami szkoły są hotele, restauracje i instytucje finansowe z Grecji.

Tak duże dofinansowanie projektu, daje możliwość wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy praktycznie każdemu uczniowi szkoły, który weźmie udział w procesie rekrutacji. Dlatego zachęcam, szczególnie absolwentów klas ósmych, do podjęcia nauki w „Ekonomiku" i skorzystania z możliwości wyjazdu, szkolenia zawodowego za granicą i zdobycia bardzo cennego doświadczenia zawodowego i językowego a przede wszystkim przeżycia wspaniałej przygody, w mocno edukacyjnym i rozwijającym programie, jakim jest Erasmus – zachęca Piotr Czekaj dyrektor Zespołu Szkół nr 3.

Projekt złożony przez szkołę, to nie tylko staże zawodowe dla uczniów, ale także dla nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w Zespole Szkół nr 3. Każdy nauczyciel przedmiotów zawodowych będzie miał możliwość wyjazdu na zagraniczny staż zawodowy, aby odbyć obowiązkowe dla każdego nauczyciela 40 godzinne szkolenie branżowe w przedsiębiorstwie adekwatnym do zawodu, w którym kształci młodzież szkolną.

Zagraniczne staże zarówno dla uczniów i nauczycieli, są w całości finansowane z programu Erasmus+. Budżet projektu pokrywa w 100 % podróż, zakwaterowanie z wyżywieniem w hotelu, przygotowanie językowe, zakup strojów ochronnych, program kulturalny w weekendy, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz wydanie odpowiednich certyfikatów.

Wszystkie zaplanowane w projekcie działania, zajęcia dydaktyczne, zajęcia praktyczne, spotkania, wyjazdy edukacyjne i kulturowe zostały wysoko ocenione przez zespół oceniający wnioski. Tak duże dofinansowanie cieszy nas również dlatego, że w tegorocznym konkursie wniosków z programu Erasmus+ o dofinansowanie do swoich projektów walczyło 1045 szkół z całej Polski a nasz projekt został umieszczony na 21 miejscu listy rankingowej, co jest dla nas motywacją do dalszej pracy i rozwijania kształcenia zawodowego  w szkole z wykorzystaniem funduszy UE – dodaje dyrektor Czekaj.