Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2022-09-01 22:13:33 przez Czas2012

Nowy rok szkolny - list starosty bocheńskiego

Dziś w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Bocheński naukę rozpoczęło 5195 uczniów w 175 oddziałach. Do klas pierwszych dokonano naboru 1628 uczniów w 50 oddziałach. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Adam Korta Starosta Bocheński skierował do dyrekcji szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców list.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach kształtuje się następująco:

Zespół Szkół Nr 1 - 1785 uczniów w 56 oddziałach

Zespół Szkół Nr 2 - 672 uczniów w 22 oddziałach

ZS3 - 815 uczniów w 29 oddziałach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie - 341 uczniów w 14 oddziałach

I Liceum Ogólnokształcące- 964 uczniów w 33 oddziałach

II Liceum Ogólnokształcące - 618 uczniów w 21 oddziałach

Z okazji ropoczynającego się nowego roku szkolnego Starosta Bocheński Adam Korta wystosował list do rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników oświaty.

„…Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne.
Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe...

Szanowni Uczniowie i Rodzice
Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele
i Pracownicy Oświaty

Upłynęły wakacje, skończył się czas beztroskiego, błogiego wypoczynku, zabrzmiał pierwszy dzwonek. Rozpoczyna się rok szkolny 2022/2023 - czas pracy i nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Kolejny rok poznawania otaczającego nas świata, rozwijania zainteresowań, poszukiwania dalszej drogi rozwoju. Uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice po raz kolejny podejmą trud kształtowania charakterów, rozwijania wiedzy i umiejętności, a pracownicy oświaty tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy.

Podejmowane wysiłki mają służyć jednemu celowi – stworzeniu naszym uczniom godnych warunków do nauki oraz zapewnieniu im wysokiego poziomu kształcenia. Wszyscy troszczymy się o to, aby warunki nauki były jak najlepsze, a uczniowie dobrze przygotowali się do dalszego kształcenia i do odnalezienia własnego miejsca we współczesnym świecie. Integracja, zrozumienie, wspólna praca, a jednocześnie indywidualne podejście do każdego ucznia, to jedne z głównych kierunków rozwoju dzisiejszej edukacji. Nawiązując do słów Alberta Einsteina: „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Społeczność szkolną powinny cechować pozytywne, twórcze relacje, wzajemna otwartość i zaufanie. Jestem przekonany, iż te wyznaczniki ułatwią osiągnięcie celów edukacyjnych i tym samym będą sprzyjać owocnej pracy, dającej zadowolenie i satysfakcję.

Wszystkim Uczniom, ich Rodzicom i Nauczycielom życzę powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków związanych z intelektualnym, moralnym i fizycznym rozwojem młodego pokolenia, a także pełnej realizacji zamierzeń i marzeń, które towarzyszą Wam na progu rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego.

Starosta Bocheński
Adam Korta

Bochnia, dnia 1 września 2022 roku

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Bochni