Kategoria: Edukacja
Utworzono: 2019-08-06 19:12:41 przez Czas2012

Podwójna rekrutacja w szkołach – ilu uczniów w pierwszych klasach?

Podwójna rekrutacja to problem z którym zmagali się dyrektorzy szkół średnich pod koniec roku szkolnego. Powodem była likwidacja przez rząd gimnazjów i ponowne uruchomienie szkół podstawowych. W tym roku przypadł właśnie termin kiedy w drzwiach szkół średnich stanęli równocześnie absolwenci ostatniego roku gimnazjów raz ósmoklasiści kończący szkoły podstawowe.

Efekt nie trudno było przewidzieć. Szkoły średnie zmuszone były przyjąć o wiele więcej absolwentów niż to miało miejsce co roku. W niektórych szkołach średnich liczba pierwszoklasistów jest ponad dwa razy większa od zeszłorocznej.

Jak wyglądała rekrutacja według danych z 19 lipca:

I LO

Po szkole podstawowej utworzono łącznie 8 oddziałów klas pierwszych i po gimnazjum także 8 oddziałów. Łącznie utworzono 16 oddziałów pierwszych klas do których przyjęto 448 uczniów. W poprzednim roku szkolnym było to 9 oddziałów klas pierwszych w których uczyło się łącznie 273 absolwentów.

II LO

Po zakończonej rekrutacji utworzono 3 oddziały klas pierwszych dla absolwentów klas gimnazjalnych oraz 4 oddziały klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych. Łącznie 7 oddziałów w których uczyć się będzie 213 pierwszoklasistów. W zeszłym roku szkolnym były 2 oddziały liceum, w których uczyło się łącznie 54 uczniów.

Zespół Szkół Nr 1

Niewątpliwie rekordzistą pod względem liczby przyjętych pierwszoklasistów jest popularny Mechanik czyli Zespół Szkół Nr 1. Tutaj rekrutacja zakończyła się przyjęciem aż 725 nowych uczniów, którzy uczyć się będą w 22 oddziałach klas pierwszych. 335 z nich to absolwenci szkół podstawowych – utworzono dla nich 11 klas pierwszych: 7 oddziałów technikum, 2 oddziały szkoły branżowej I stopnia i 2 oddziały liceum. 370 nowych uczniów pochodzi z gimnazjów i także uczyć się będą w 11 nowych oddziałach: 6 oddziałów technikum, 3 oddziały szkoły branżowej I stopnia oraz 2 oddziały liceum. W poprzednim roku do klas pierwszych przyjęto 290 pierwszoklasistów do 13 klas.

Zespół Szkół Nr 2

W Zespole Szkół Nr 2 utworzono 10 oddziałów klas pierwszych. 5 z nich po gimnazjum: 3 oddziały technikum i 2 oddziały szkoły branżowej I st., oraz 4 oddziały technikum i 1 oddział szkoły branżowej I st. po szkole podstawowej – łącznie także 5 oddziałów. W poprzednim roku szkolnym były łącznie 4 oddziały, w których naukę rozpoczęło łącznie 114 absolwentów. Obecnie rekrutacja zaowocowała przyjęciem 316 nowych uczniów.

Zespół Szkół Nr 3

Po zakończonej rekrutacji w Zespole Szkół Nr 3 naukę podejmie łącznie 339 uczniów. 162 po gimnazjum i 177 po szkole podstawowej. Dla absolwentów gimnazjów utworzono 5 oddziałów technikum, 1 oddział szkoły branżowej I st. oraz 1 oddział liceum dla Dorosłych - łącznie 7 oddziałów klas pierwszych.

Dla absolwentów szkół podstawowych rozpoczynających naukę w ZS 2 także utworzono 5 oddziałów technikum oraz 1 oddział szkoły branżowej I st. czyli 6 oddziałów klas pierwszych. Dla porównania w ubiegłym roku utworzono 6 oddziałów technikum, 1 oddział ZSZ w szkole branżowej I st., 1 oddział LO dla Dorosłych, 1 oddział Szkoły Policealnej - łącznie 9 oddziałów, w których uczyło się łącznie 202 absolwentów.

Trudno jeszcze oszacować ilu uczniów rozpocznie naukę w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych. Tu nadal trwa rekrutacja uzupełniająca i ze względu na specyfikę tego typu szkoły oraz ubiegłoroczne doświadczenia, rekrutacja potrwa do końca września.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁAPANOWIE

Tu rekrutacja zamknęła się przyjęciem 70 nowych uczniów po szkole podstawowej oraz 53 po gimnazjach. Łącznie przyjęto 123 uczniów do klas pierwszych. Utworzono 3 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych: 2 oddziałów technikum, 1 oddział szkoły branżowej I st. i także 3 oddziały dla absolwentów gimnazjów: 2 oddziałów technikum, 1 oddział szkoły branżowej I st. W ubiegłym roku szkolnym w pierwszych klasach uczyło się 82 pierwszoklasistów.

Na podstawie danych Urzędu Powiatowego

pw
Komentarze użytkowników

Portal nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy dodanych przez jego użytkowników. Osoby, które dodają komentarze naruszające prawo, prawa osób trzecich lub naruszają prawa innych podmiotów mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.