Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2019-08-06 19:12:41 przez Czas2012

Podwójna rekrutacja w szkołach – ilu uczniów w pierwszych klasach?

Podwójna rekrutacja to problem z którym zmagali się dyrektorzy szkół średnich pod koniec roku szkolnego. Powodem była likwidacja przez rząd gimnazjów i ponowne uruchomienie szkół podstawowych. W tym roku przypadł właśnie termin kiedy w drzwiach szkół średnich stanęli równocześnie absolwenci ostatniego roku gimnazjów raz ósmoklasiści kończący szkoły podstawowe.

Efekt nie trudno było przewidzieć. Szkoły średnie zmuszone były przyjąć o wiele więcej absolwentów niż to miało miejsce co roku. W niektórych szkołach średnich liczba pierwszoklasistów jest ponad dwa razy większa od zeszłorocznej.

Jak wyglądała rekrutacja według danych z 19 lipca:

I LO

Po szkole podstawowej utworzono łącznie 8 oddziałów klas pierwszych i po gimnazjum także 8 oddziałów. Łącznie utworzono 16 oddziałów pierwszych klas do których przyjęto 448 uczniów. W poprzednim roku szkolnym było to 9 oddziałów klas pierwszych w których uczyło się łącznie 273 absolwentów.

II LO

Po zakończonej rekrutacji utworzono 3 oddziały klas pierwszych dla absolwentów klas gimnazjalnych oraz 4 oddziały klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych. Łącznie 7 oddziałów w których uczyć się będzie 213 pierwszoklasistów. W zeszłym roku szkolnym były 2 oddziały liceum, w których uczyło się łącznie 54 uczniów.

Zespół Szkół Nr 1

Niewątpliwie rekordzistą pod względem liczby przyjętych pierwszoklasistów jest popularny Mechanik czyli Zespół Szkół Nr 1. Tutaj rekrutacja zakończyła się przyjęciem aż 725 nowych uczniów, którzy uczyć się będą w 22 oddziałach klas pierwszych. 335 z nich to absolwenci szkół podstawowych – utworzono dla nich 11 klas pierwszych: 7 oddziałów technikum, 2 oddziały szkoły branżowej I stopnia i 2 oddziały liceum. 370 nowych uczniów pochodzi z gimnazjów i także uczyć się będą w 11 nowych oddziałach: 6 oddziałów technikum, 3 oddziały szkoły branżowej I stopnia oraz 2 oddziały liceum. W poprzednim roku do klas pierwszych przyjęto 290 pierwszoklasistów do 13 klas.

Zespół Szkół Nr 2

W Zespole Szkół Nr 2 utworzono 10 oddziałów klas pierwszych. 5 z nich po gimnazjum: 3 oddziały technikum i 2 oddziały szkoły branżowej I st., oraz 4 oddziały technikum i 1 oddział szkoły branżowej I st. po szkole podstawowej – łącznie także 5 oddziałów. W poprzednim roku szkolnym były łącznie 4 oddziały, w których naukę rozpoczęło łącznie 114 absolwentów. Obecnie rekrutacja zaowocowała przyjęciem 316 nowych uczniów.

Zespół Szkół Nr 3

Po zakończonej rekrutacji w Zespole Szkół Nr 3 naukę podejmie łącznie 339 uczniów. 162 po gimnazjum i 177 po szkole podstawowej. Dla absolwentów gimnazjów utworzono 5 oddziałów technikum, 1 oddział szkoły branżowej I st. oraz 1 oddział liceum dla Dorosłych - łącznie 7 oddziałów klas pierwszych.

Dla absolwentów szkół podstawowych rozpoczynających naukę w ZS 2 także utworzono 5 oddziałów technikum oraz 1 oddział szkoły branżowej I st. czyli 6 oddziałów klas pierwszych. Dla porównania w ubiegłym roku utworzono 6 oddziałów technikum, 1 oddział ZSZ w szkole branżowej I st., 1 oddział LO dla Dorosłych, 1 oddział Szkoły Policealnej - łącznie 9 oddziałów, w których uczyło się łącznie 202 absolwentów.

Trudno jeszcze oszacować ilu uczniów rozpocznie naukę w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych. Tu nadal trwa rekrutacja uzupełniająca i ze względu na specyfikę tego typu szkoły oraz ubiegłoroczne doświadczenia, rekrutacja potrwa do końca września.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁAPANOWIE

Tu rekrutacja zamknęła się przyjęciem 70 nowych uczniów po szkole podstawowej oraz 53 po gimnazjach. Łącznie przyjęto 123 uczniów do klas pierwszych. Utworzono 3 oddziały dla absolwentów szkół podstawowych: 2 oddziałów technikum, 1 oddział szkoły branżowej I st. i także 3 oddziały dla absolwentów gimnazjów: 2 oddziałów technikum, 1 oddział szkoły branżowej I st. W ubiegłym roku szkolnym w pierwszych klasach uczyło się 82 pierwszoklasistów.

Na podstawie danych Urzędu Powiatowego

pw