Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2018-04-21 00:09:49 przez system

Zespół Szkół Nr 2 - Budowlanka ma 50 lat

Nie wyciszyły się jeszcze echa jubileuszu Zespołu Szkół Nr 3 kiedy kolejna szkoła, tym razem Zespół Szkół Nr 2 świętował swój okrągły jubileusz. Popularna Budowlanka ma 50 lat. Z tej okazji odbyła się uroczystość która nie tylko upamiętniła działalność szkoły ale także była okazją do spotkania absolwentów, nauczycieli i sympatyków szkoły .

W czwartek (19.IV) Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego świętował okrągły jubileusz 50-lecia. Główna uroczystość odbyła się w budynku szkoły gdzie, po mszy św. w intencji nauczycieli, pracowników, uczniów i absolwentów, zgromadzili się dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, władze powiatowe, samorządowcy, zaproszeni goście, absolwenci i sympatycy szkoły.

Po przywitaniach, okolicznościowych przemówieniach i gratulacjach z okazji jubileuszu odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły oraz okolicznościowa wystawa fotograficzna prezentująca osiągnięcia i historię szkoły, która sięga roku 1966.

Z Historii placówki:

To właśnie w roku 1966 decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie zostało utworzone Technikum Drogowe w Bochni pod wspólną dyrekcją z ówczesnym Technikum Ekonomicznym. Rok później szkoła została przeniesiona na ulicę Stasiaka 1, do budynku likwidowanego Liceum Pedagogicznego. Tu funkcjonuje do dziś.

Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego z dnia 8 kwietnia 1968 r., stanowi akt otwarcia Technikum Drogowego, Zasadniczej Szkoły Drogowej, a decyzja Wicekuratora Okręgu Szkolnego z dnia 8 czerwca 1968 r. o otwarciu Państwowej Szkoły Technicznej w budynku przy ul. Stasiaka 1.

Jednym z pierwszych nauczycieli, którzy starali się o powstanie szkoły, to przede wszystkim inżynier drogownictwa, Pan Kazimierz Kawalec, nauczyciel przedmiotów zawodowych, przez wiele lat związany ze szkołą. W jej historii zapisało się wielu innych zasłużonych nauczycieli, którzy ją kształtowali przez kolejne lata m.in.: śp. Maria Strach – nauczycielka języka polskiego, śp. Adam Romański – wieloletni kierownik internatu, nauczyciel geografii, śp. Adelajda Wędzicha – nauczycielka chemii, śp. Andrzej Dębiec – nauczyciel matematyki, śp. Ryszard Reguła – nauczyciel wychowania fizycznego, śp. Jerzy Tywoniuk – wieloletni kierownik warsztatów szkolnych, Pani Irena Błotnicka – nauczycielka fizyki, Pani Władysława Jabłońska - nauczycielka języka polskiego, Pan Eugeniusz Janiczak – nauczyciel historii, Pani Barbara Maciuszek – nauczycielka języka polskiego, wychowawca świetlicy, Pani Grażyna Mazur – nauczycielka matematyki, późniejszy wieloletni dyrektor szkoły, Pani Maria Pietras – nauczycielka języka rosyjskiego, Pani Krystyna Rzepska – pedagog szkolny, Pani Anna Sitko – nauczycielka chemii i przedmiotów zawodowych, Pani Teresa Tywoniuk – nauczycielka wychowania fizycznego, Pani Maria Wingert - nauczycielka języka polskiego.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych: śp. Roman Barczewski, śp. Bronisław Łach, śp. Franciszek Korta, Kazimierz Kawalec, Władysław Cudejko, Zofia Modelska, Teresa Murczyńska – jak wspominają absolwenci byli to ludzie o wielkiej wiedzy zawodowej, wspaniale przekazujący ją kolejnym pokoleniom.

W roku 1990 funkcję dyrektora objął dotychczasowy wicedyrektor – mgr Janusz Kurkiewicz, który zarządzał szkołą do 31 grudnia 2000 r. Wspierali go wicedyrektorzy: mgr inż. Władysław Cudejko oraz mgr Maria Pietras (1.09.1987 – 31.08.1990). W roku 1992 Zespół Szkół Budowlanych przyjął za swojego patrona zasłużonego wychowawcę i reformatora szkolnictwa w dobie oświecenia – księdza Stanisława Konarskiego.

1 stycznia 2001 r. funkcję dyrektora objęła mgr Grażyna Mazur – dotychczasowy nauczyciel matematyki. Początkowo, jako wicedyrektor wspomagał ją (już wcześniej pełniący tę funkcję) mgr inż. Władysław Cudejko, a od 1 września 2005 r. mgr Krzysztof Piotrowicz – nauczyciel geografii.

Uchwałą Rady Powiatu w Bochni z 22 lutego 2002 r. Zespół Szkół Budowlanych im. Stanisława Konarskiego został przekształcony z dniem 1 września 2002 r. w Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego. Wcześniej bo w sierpniu 1995 r. zostało powołane Liceum Ogólnokształcące, a od 1 września 2002 r. rozpoczęło swoją działalność Liceum Profilowane.

W związku z reformą szkolnictwa był to już zespół szkół ponadgimnazjalnych, a ze względu na wyż demograficzny w szkole można się było uczyć w wielu typach szkół: Publicznym Liceum Ogólnokształcącym, Publicznym Liceum Profilowanym, Publicznym Technikum, Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej, Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych OHP, Szkoła osiągnęła wtedy najwyższy stan liczebny jeśli chodzi o ilość uczniów (około 900 uczniów w 29 oddziałach).

W okresie 1 września 2008 r. – 31 sierpnia 2011 r. funkcję dyrektora szkoły pełnił mgr Krzysztof Piotrowicz, a od 1 września 2011 r. dyrektorem została Aneta Krysiak – dotychczasowy nauczyciel przedmiotów zawodowych i wicedyrektor.

Szkoła nadal kształci przede wszystkim w zawodach branży budowlanej,
a równocześnie pojawiają się także inne kierunki.

Info: z historii szkoły ZS Nr 2