Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2023-01-25 13:53:54 przez Czas2012

ZS 1 w Bochni - zwycięski projekt ekologiczny

„Pozwólmy Ziemi Oddychać” to ogólnopolski grantowy konkurs ekologiczny Fundacji PKO Bank Polski, w ramach którego Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.000 zł na realizację zwycięskiego projektu ekologicznego. Dzięki udziałowi w konkursie szkoła mogła zrealizować szereg działań proekologicznych, które przyczyniły się do wzrostu świadomości i wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza wśród młodzieży oraz społeczności lokalnej. Projekt, który realizowany był w okresie kwiecień-grudzień 2022 r. składał się z kilku komponentów:

I. Oszczędzanie wody poprzez zakup i montaż perlatorów do baterii. Dzięki temu zmniejszy się zużycie wody ale dodatkowo szkoła będzie produkować mniejszą ilość ścieków, co pomoże znacznie zredukować rachunki.

II. Oszczędzanie energii elektrycznej poprzez zakup i montaż żarówek energooszczędnych.

III. Ochrona ekosystemu:

a) łąka kwietna na części terenu zielonego - wybór ten podyktowany był nie tylko chęcią stworzenia barwnej alternatywy dla trawnika, ale także przygotowaniem azylu dla owadów lub miejsca, w którym zapylacze będą mogły pracować nad produkcją miodu.

b) Domki dla jeży - pomogą zatrzymać w otoczeniu szkoły to bardzo pożyteczne stworzenie.

c) Stworzenie kącika wypoczynkowego dla uczniów na łonie natury - zakup elementów architektury ogrodowej (stół betonowy z dwoma planszami do gry wraz z ławkami) oraz nasadzenie młodych drzew, krzewów i bylin wokół kącika i na pozostałej części ogrodów szklonych.

IV. Ochrona czystego powietrza dla uczniów - zamontowano szlaban ograniczający wjazd na teren szkoły osobom nieupoważnionym, zakupiono stojaki rowerowe a dodatkowo uczniowie wzięli udział w zajęciach dot. środków transportu i korzyści płynących z komunikacji rowerowej.

V. Edukacja ekologiczna

W ramach zadań projektowych odbyło się wiele ciekawych przedsięwzięć, min. zajęcia nt. ekologii, oszczędzania energii i racjonalnej gospodarki odpadami. W szkole został przeprowadzony konkurs graficzny „Eko Mechanik”. Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Realizacja projektu przy partnerskiej współpracy Fundacji PKO Bank Polski pozwoliła wdrożyć szereg zaplanowanych działań mających na celu podniesienie świadomości i wiedzy ekologicznej wśród młodzieży Bocheńskiego Mechanika.

Info: ZS1 w Bochni