Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2022-07-02 17:39:45 przez KacperGlod

ZS Nr 1 współpracuje z uczelniami - podpisano kolejne porozumienia

Końcem kwietnia br. zorganizowane zostały w Zespole Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Bochni I Targi Pracy dla Absolwentów ZS Nr 1. Obok 20 firm, które prezentowały swoje możliwości i atuty mające przekonać wychowanków szkoły do podjęcia pracy w tych właśnie firmach, na dwóch stanowiskach wystawowych przedstawiciele dwóch wydziałów Akademii Górniczo Hutniczej i Politechniki Krakowskiej prezentowali możliwości studiowania na kierunkach technicznych. Spotkania na targach i dalsze rozmowy zaowocowały zawarciem porozumienia o współpracy ZS Nr 1 a Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oraz Politechniką Krakowską.

Porozumienie z wydziałem Akademii Górniczo - Hutniczej przewiduje udział w wykładach tematycznych dla uczniów, pokazach specjalistycznych w siedzibie uczelni, realizację praktyk studentów WIMiIP w ZS Nr 1, projekty edukacyjno - dydaktyczne oraz wzajemną promocję tych działań. Ze strony władz WIMiIP AGH porozumienie podpisała Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Agnieszka Kopia, ze strony ZS Nr 1 dyrektor mgr inż. Jan Balicki.

Do pięciu uczelni, z którymi ZS Nr 1 zawarł odrębne porozumienia o współpracy końcem czerwca, dołączyła także kolejna krakowska szkoła wyższa. Tym razem zostało podpisane trójstronne porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju edukacji technicznej młodzieży kształcącej się w placówce, z udziałem Starostwa Powiatowego z władzami Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Głównym celem umowy jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcanie do kontynuowania nauki na poziomie wyższym. W spotkaniu uczestniczyli Adam Korta Starosta Bocheński, Bernadetta Gąsiorek Przewodnicząca Rady Powiatu w Bochni Ryszard Drożdżak Wicestarosta, prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek Dziekan Wydziału Mechanicznego PK, dr hab. inż. Bogdan Szybiński, Jan Balicki dyrektor szkoły oraz Wiesław Mucha Kierownik Kształcenia Praktycznego w ZS nr 1 w Bochni.

Umowa zakłada możliwość m.in. uczestnictwa młodzieży w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych w Wydziale Mechanicznym. W ramach zajęć pozalekcyjnych młodzież będzie mogła rozwijać swoją wiedzę na temat innowacji technicznych poprzez zwiedzanie laboratoriów Wydziału, w których organizowane będą zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkoły. Efektem współpracy będzie także możliwość nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich.
Porozumienie zakłada podjęcie współpracy z technikum, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechatronik, informatyk, chłodnictwa i klimatyzacji, mechanik.

Z radością przyjąłem fakt, że współpraca Politechniki Krakowskiej ze szkołą zacieśnia się. Uczelnia będzie wspierać szkołę oraz lokalną społeczność. To duża szansa dla naszej młodzieży dająca możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz wymianę doświadczeń - powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

Info i fot: Powiat Bocheński / ZS Nr 1