Kategoria: Edukacja
Opublikowano: 2022-04-21 10:34:41 przez Czas2012

ZS1 w Bochni: ponad 20 firm na targach pracy

W piątek 22 kwietnia po raz pierwszy odbędą się Targi Pracy dla Absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Bochni. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali przedstawiciele 20 firm z powiatu bocheńskiego, Krakowa i innych miast Małopolski oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Odbędą się także dwa spotkania dla abiturientów zainteresowanych studiami na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oraz na Wydziale Mechanicznym PK. Prezentacje prowadzone będą przez dziekanów tychże wydziałów.

Adresatami targów będzie grupa ponad 400 uczniów kształcących się w zawodach branży mechanicznej, elektrycznej, informatycznej i logistyki w ZS Nr 1, a także w innych szkołach powiatu bocheńskiego i Brzeska. Do objęcia honorowym patronatem zaproszono Starostwo Bocheńskie.

To wyjątkowo dogodna sytuacja zarówno dla pracodawców, jak i dla uczniów, by w jednym miejscu, w okresie kilku godzin spotkać się w tak licznej grupie i poznać wzajemne oczekiwania i możliwości podjęcia pracy – podkreśla Jan Balicki dyrektor szkoły.

Całość wypowiedzi poniżej:

Szanowni Państwo

Wśród kilku najważniejszych celów, którymi kierujemy się w pracy naszej szkoły czołowe miejsca zajmują zaspokojenie aspiracji uczniów związanych z edukacją i możliwie najlepsze ich przygotowanie do dalszej nauki lub pracy zawodowej. Drugim, kompatybilnym celem jest spełnienie oczekiwań pracodawców w zakresie przygotowania do aktywności zawodowej absolwentów o odpowiednich kompetencjach.

Od kilkudziesięciu lat staramy się w tym celu ułatwiać wybór zawodu kandydatom do szkoły organizując dni otwarte,a poprzez codzienną pracę z naszymi uczniami i inne działania zapewniamy im przygotowanie do właściwego wypełniania obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych.

Aktualna, trudna sytuacja na rynku pracy i duże zainteresowanie pracodawców związane z zatrudnieniem nowych pracowników, skłoniły nas do zorganizowania po raz pierwszy w historii naszej szkoły Targów Pracy dla Absolwentów Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Bochni.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali przedstawiciele 20 firm z powiatu bocheńskiego, Krakowa i innych miast Małopolski oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Odbędą się także dwa spotkania dla abiturientów zainteresowanych studiami na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH oraz na Wydziale Mechanicznym PK. Prezentacje prowadzone będą przez dziekanów tychże wydziałów. Adresatami targów będzie grupa ponad 400 uczniów kształcących się w zawodach branży mechanicznej, elektrycznej, informatycznej i logistyki w ZS Nr 1, a także w innych szkołach powiatu bocheńskiego i Brzeska. Do objęcia honorowym patronatem zaproszono Starostwo Bocheńskie.

To wyjątkowo dogodna sytuacja zarówno dla pracodawców, jak i dla uczniów, by w jednym miejscu, w okresie kilku godzin spotkać się w tak licznej grupie i poznać wzajemne oczekiwania i możliwości podjęcia pracy. Wyrażam przekonanie, że targi spełnią swoja rolę i ułatwią ich uczestnikom znalezienie wśród tegorocznych absolwentów odpowiednich pracowników i studentów.

Zapraszam do udziału w targach jako przedstawiciela mediów. Symboliczne otwarcie targów planowane jest na godzinę 9.00, w piątek 22 kwietnia br. w hali ZS Nr 1 w Bochni

Z poważaniem
Jan Balicki