Kategoria: Felietony / opinie
Opublikowano: 2017-12-18 12:32:32 przez system

Franciszek Kaim - kim był

Franciszek Kaim (1919-1996) inżynier metalurg, specjalista w zakresie metali nieżelaznych I odlewnictwa de h.c. AGH w Krakowie w 1979 r. Pochodził w rodziny chłopskiej z Woli Drwińskiej. Egzamin dojrzałości złożył Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni w 1937 r.

Pracował w hutach Bobrek, Małapanew. Po Polskim Październiku 1956 r. od 1957 r. pracował w Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego. Od 1967 r. był ministrem Przemysłu Ciężkiego, od 1970 r. wicepremierem, od 1976 r. ministrem hutnictwa, posłem na Sejm PRL VI i VII kadencji. Otworzył polskiemu przemysłowi i jednostkom badawczo-rozwojowym dostęp do zachodnich licencji, technologii, wyrobów i kredytów. W 1981 r. internowany. Blisko rok spędził w obozie internowania w Drawsku. Upokorzenia i poniewierki związane „kampanią rozliczeń" prowadzoną przez władze stanu wojennego zniósł z odwagą i wiarą w sprawiedliwość. Po uwolnieniu, człowiek, który stworzył w Polsce setki tysięcy miejsc pracy, został tej pracy pozbawiony.

Był do śmierci członkiem Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej wraz z żoną Anna. Tuż przed śmiercią XVII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej nadał mu godność członka honorowego za zasługi na rzecz Bochni i Ziemi Bocheńskiej.

Z jego inicjatywy, podjętej oficjalnie przez to Stowarzyszenie doszło do lokalizacji w Bochni (w 1963 r.) na łąkach w rejonie ulicy Wygoda, a następnie budowy w tym miejscu, zaproponowanym osobiście przez Franciszka Kaima Walcowni Blach Transformatorowych HIL. To on podał podstawowe argumenty, które przekonały Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów do tej inwestycji w Bochni (tekst znajduje się w zbiorach Stowarzyszenia). Obecnie jest to firma STALPRODUKT S.A., zakład przemysłowy liczący się w Polsce, wiodący producent i eksporter wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych, transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, produktów centrum serwisowego blach, barier drogowych i rdzeni toroidalnych dający zatrudnienie wielu mieszkańcom Bochni. Spółka wchodzi wykład Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. Dzięki rozwojowi tego zakładu Bochnia powiększyła się obszarowo i demograficznie (Osiedle Windakiewicza, św. Jana, Niepodległości).

Warto dodać, że Franciszek Kaim czynnie zaangażował się w działalności reaktywowanego w 1947 r. przedwojennego Stowarzyszenia Oświatowego im. Kazimierza Wielkiego (założonego w 1937r.), którego zadaniem było sprowadzenie prochów znakomitego polskiego preromantyka z cmentarza w Dreźnie do Królówki koło Bochni. Przewodniczącym Komitetu honorowego był ks. Kardynał Adam Sapieha, arcybiskup Krakowa. W składzie komitetu było czterech biskupów, dziewięciu rektorów wyższych uczelni, poeta Leopold Staff, profesorowie wyższych uczelni. Przygotowano trasę uroczystego konduktu przez Ziemie Odzyskane do Królówki, wykonano sarkofag dla poety, wydano drukiem broszurę „Wiesław", zakupiono grunt pod budowę Domu Ludowego w Królówce imienia Brodzińskiego. Po śmierci ks. Kardynała Adama Sapiehy w 1952 r. władze komunistyczne zniszczyły całą inicjatywę. Jedynie staraniem Franciszka Kaima powstał w Królówce Dom Ludowy im. Kazimierza Brodzińskiego.

Nazwa ulicy Franciszka Kaima w Bochni nie kojarzy się więc w Bochni nikomu z faktem, że był on wicepremierem czy ministrem, a tym bardziej człowiekiem związanym z komunistycznym aparatem przymusu, ale ze wspomnianymi wyżej faktami:

  • pierwszym to jest szczególnie istotnym przyczynieniem się do gospodarczego rozwoju Bochni poprzez doprowadzenie do budowy wielkiego zakładu przemysłowego dającego zatrudnienie mieszkańcom Bochni i okolic,

  • drugim, to jest odwagą w epoce rozwijającego się reżymu stalinowskiego i konsekwencją wybudowania Domu Ludowego w Królówce im. Kazimierza Brodzińskiego.

Wniosek o nadanie nazwy ulicy Franciszka Kaima z powodów wyżej wymienionych zgłosiło Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w 2000 roku, a więc po obaleniu komunizmu w Polsce.

Źródło: Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej