Kategoria: Felietony / opinie
Opublikowano: 2020-03-05 22:33:49 przez Czas2012

Państwo Gierka powróciło - od marca 24 zł od mieszkańca za śmieci

Od 1 marca nowe zasady segregacji odpadów

Urząd Miasta Bochnia informuje mieszkańców, że w związku z wejściem w życie w dniu 6 września 2019 roku zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.) istnieje ustawowy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Od 1 marca 2020 r. nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24 zł od mieszkańca, od 1 marca 2020 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, ww. osoby urząd zaprasza do zmiany deklaracji (nowy druk deklaracji z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), od 1 marca 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 1185).

Mieszkańcy deklarujący do tej pory nieselektywny sposób gromadzenia i oddawania odpadów zobowiązani są do zmiany dotychczasowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 10 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta Bochnia w pok. 121 (I piętro).

Mieszkańcy, którzy wcześniej zdeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny nie muszą ponownie składać deklaracji.

DEKLARACJE NA NOWYM DRUKU będą przyjmowane najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.
UWAGA!

Od 1 marca 2020 r. wszyscy mieszkańcy Miasta Bochnia będą zobligowani do segregacji śmieci. Jeśli odbiorca stwierdzi, że odpady zbierane są w sposób niewłaściwy, zgodnie z ustawą, Urząd Miasta Bochnia będzie musiał naliczyć opłatę podwyższoną będącą DWUKROTNOŚCIĄ stawki podstawowej.

ZMIANA NUMERU KONTA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

BANK PEKAO S.A. 76 12 40 2294 1111 0010 9633 1975

Komentarz:

Czym było państwo Gierka? Było rządami ekonomicznych oszustów, którzy zamrozili ceny, zwiększali płace, a ludziom zafundowali zachodni towar na kredyt. Kiedy przyszedł termin spłaty kredytów i nie było na nie wystarczającej ilości pieniędzy trzeba było odmrozić ceny i ustalić je na wyższym poziomie, by zebrać pieniądze na te spłaty. Po kilku latach względnego jak na komunistyczny ustrój dobrobytu i dłuższej stabilizacji ludzie poczuli, że przez nagle wprowadzone drakońskie podwyżki cen (np. wędliny średnio 69%) ich wypłaty i oszczędności straciły na wartości. Poczuli się oszukani. Efekt był do przewidzenia. Zaczął się Radom ‘76, strajki, demonstracje i kolejna odsłona walki z komuną.

Jak sytuacja ma się obecnie? Niemal tak samo. Z jednej strony społeczeństwo może mieć powód do zadowolenia. Rząd przecież część dochodów budżetowych rozdaje w formie wypłat socjalnych czy jak kto chce wyborczych łapówek komu popadnie (500+, emerytura +, mieszkanie +, krowa +, świnia + itd…), z drugiej strony zwiększony popyt nakręca inflację, a konieczność sfinansowania socjalnych wypłat także wymusza podwyżki cen i podatków by na wypłaty świadczeń wystarczyło. Z jednej strony dostajemy więcej z drugiej nic z tego nie mamy gdyż rosną ceny. Przypomina to taką gonitwę psa za własnym ogonem.

Ogłoszenie Urzędu Miasta jest właśnie jedną z odsłon takiej księżycowej polityki, która, co trzeba dodać, stawia samorządy w sytuacji bez wyjścia. Wzrosła płaca minimalna ale od razu dostaliśmy podwyżkę opłat za śmieci i jak informują ośrodki analizy ekonomicznej mamy wyższą inflację. Po drodze wzrosły ceny wielu produktów, a inne rachunki także nie pozostały w miejscu. Za śmieci zapłacimy 24 zł od mieszkańca i to jest prawie dwa razy więcej niż rok temu.

Paweł Wieciech

Czytaj także: Załóż kompost! Zaoszczędzisz złotówkę na osobę!