Kategoria: Felietony / opinie
Opublikowano: 2020-11-25 10:38:05 przez Czas2012

Powiat staje się architektonicznym śmietnikiem

12 listopada zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące rozwoju Powiatu na lata 2021-2030 przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe. Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było włączenie do pracy nad projektem Strategii jak najszerszego grona Mieszkańców Powiatu Bocheńskiego i Partnerów społeczno-gospodarczych oraz uzyskanie opinii dotyczących wizji, misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań dotyczących rozwoju Powiatu Bocheńskiego do 2030 roku.

Dla chcących jeszcze wysłać opinię przez system elektroniczny, konsultacje są już zamknięte niemniej jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę na rzecz, która wydaje się ważna w przyszłym rozwoju powiatu. Tą rzeczą są plany zagospodarowania przestrzennego.

Nie da się ukryć, że malownicze tereny powiatu leżące na granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego, w którym znajdują się pogórze Wiśnickie czy tereny np. Żegociny leżącej już na terenie Beskidu Wyspowego, są w dosłownym tego słowa znaczeniu dewastowane nieregularną i nieprzemyślaną przez planistów zabudową. Domy budowane są wszędzie - na szczytach wzniesień, w dolinach, w środku lasu, tuż przy zabytkach czy w miejscach widokowych gdzie widoki te i krajobrazy, tak cenne z punktu widzenia turystycznego i rekreacyjnego, są przez tą zabudowę skutecznie dewastowane. Minie jeszcze kilka lat i okaże się, że tzw. walory turystyczne naszego regionu pozostaną tylko wspomnieniem wyrażonym przez zdjęcia z lat poprzednich, a turyści poszukają sobie innych piękniejszych miejsc do zwiedzania i odpoczynku. Jeśli nic się nie zmieni powiatowa agroturystyka ale także walory przyrodniczo-krajobrazowe powiatu będą tracić na swojej atrakcyjności z roku na rok.

Za najlepszą ilustrację do tego problemu wystarczy tylko jedno zdjęcie – zamieszczone powyżej. Pozostawiamy je bez komentarza.

Paweł Wieciech